Newyddion

Annwyl blant,

Diolch i chi am weithio’n galed trwy’r wythnos. Rydyn ni wedi gwneud llawer iawn, sef efelychu celf Rhiannon Roberts, dysgu am gwmpawd ac onglau a chreu pamffled diddorol am Gaerdydd. Mae eich gwybodaeth am ein dinas yn anhygoel!

 

 

Dyma’r gwaith cartref wythnos hon:

Hoffwn ni i chi greu darlun gan ddefnyddio gymaint o onglau lem, sgwâr ac aflem sy’n bosib.

Mae angen sicrhau eich bod chi’n dangos y gwahanol onglau yn y llun felly byddwch yn greadigol!

(Grwp Mathemateg Mrs Davage a Mr Evans:

fe fyddwch yn deall hwn yn well ar ol ein gwers dydd Llun, felly gallwch drio bryd hynny.)

 

 

 

Dyma esiampl i chi:

 

Geiriau sillafu wythnos Step Star

Essential

 

Advanced

 

catch

match

itch

witch

snatch

hatch

patch

pitch

fetch

 

watching

itching

stopwatch

hatchet

dispatch

wristwatch

catcher

scratching

stretched

fetched

 

Mwynhewch eich penwythnos!

Miss Lewis, Miss Williams, Mr Evans a Mrs Davage.

Gwaith Cartref 17/01/2020

Annwyl blant,

Diolch i chi am weithio’n galed trwy’r wythnos. Rydyn ni wedi gwneud llawer iawn, sef efelychu celf Rhiannon Roberts, dysgu am gwmpawd ac onglau a chreu pamffled diddorol am Gaerdydd. Mae eich gwybodaeth am ein dinas yn anhygoel!

Dyma’r gwaith cartref wythnos hon:

Hoffwn ni i chi greu darlun gan ddefnyddio gymaint o onglau lem, sgwâr ac aflem sy’n bosib.

Mae angen sicrhau eich bod chi’n dangos y gwahanol onglau yn y llun felly byddwch yn greadigol!

(Grwp Mathemateg Mrs Davage a Mr Evans:

fe fyddwch yn deall hwn yn well ar ol ein gwers dydd Llun, felly gallwch drio bryd hynny.)

 

Dyma esiampl i chi:

 

Geiriau sillafu wythnos Step Star

Essential

 

Advanced

 

catch

match

itch

witch

snatch

hatch

patch

pitch

fetch

 

watching

itching

stopwatch

hatchet

dispatch

wristwatch

catcher

scratching

stretched

fetched

 

Mwynhewch eich penwythnos!

Miss Lewis, Miss Williams, Mr Evans a Mrs Davage.

Blwyddyn Newydd Dda

Image result for blwyddyn newydd dda
Blwyddyn dda i chi!
Braf iawn oedd eich cyfarch eich plant ar ddydd Mawrth a chlywed am eu helyntion dros yr ŵyl. Uchafbwynt yr wythnos heb os oedd clywed nhw’n trafod eu huchafbwynt sef treulio amser gyda theulu!
PWYSIG – Mae’r disgyblion yn mynd ar drip o amgylch Caerdydd ar ddydd Llun felly cofiwch ddarparu pecyn bwyd, cot a rhoi caniatâd ar parent pay. Diolch.
Gwaith Cartref y disgyblion dros y penwythnos yw:
• Ymarfer y geiriau sillafu.
• Mwynhau TT Rock starts
• Darllen a thrafod cynnwys y llyfrau
Cofiwch ddarllen y cylchlythyr am fwy o wybodaeth am glybiau tripiau ayyb.
Greiriau Sillafu – Ff a F
Gofynnol (pawb) Ymestynnol
fan

sefyllfa

mefus

syfrdan

sefyll

fflam

fflat

trafferth

ffrwythau

ffermydd

 

Yng Nghaerdydd

I Gaerdydd

Bythgofiadwy

Anhygoel

Delfrydol

Rhyfeddol

Rhagorol

Arbennig

Diddorol

Perffaith

Archebu a Canslo Prydau Ysgol

I archebu cinio mae angen:
Mewngofnodi a dewis “Make and View Bookings”

Tudalen y Calendr
Mae’r pryd yn troi yn las wedi i chi ddewis

Log in and click on make and view bookings

 

I ganslo cinio mae angen:

Ail glicio ar y blwch glas yn y calendr

Rhaid canslo cyn 8am ar fore’r cinio

Gwisgoedd y Sioe Nadolig – Blwyddyn 4

Mae’r Sioe Nadolig yn agosáu felly mae’n bryd trafod gwisgoedd y plant!

Ar gyfer y gân gyntaf ‘Cerdded yn y croen llygaid ti’, bydd angen i’r plant wisgo cot gaeaf (mae cot ysgol yn iawn) a het / sgarff.

Ar gyfer yr ail gân ‘Stori’r Preseb’, bydd angen i’r plant wisgo crys / crys-t gwyn, trowsus du ac esgidiau du.

Bydd ambell blentyn yn cael eu dewis i fod yn rhan o olygfa’r Geni yn ystod yr ail gân ‘Stori’r Preseb’, felly bydd angen gwisg arnyn nhw sy’n briodol ar gyfer eu rôl. Bydd y plant yn gwybod beth yw eu rolau erbyn Dydd Gwener.

Os oes unrhyw broblemau, cysylltwch gyda’r ysgol.

Diolch,

Miss Lewis, Mrs Davage, Miss Williams and Mr Evans.

 

Gwaith Cartref Wythnosau 12 a 13

Ffair Nadolig Oes Victoria

Helo blant!

Mae’r tymor hwn yn symud ymlaen yn gyflym! I ddathlu diwedd ein thema “Oes Victoria,” fe fyddem yn cynnal Ffair Nadolig Oes Victoria. Fe fydd croeso mawr i’ch rhieni a ffrindiau i neaudd yr ysgol:

Dydd Mawrth 17eg o Ragfyr, 2.00-3.00yh.

Fe fydd cyfle i chi greu busnes i werthu nwyddau Oes Victoria, i chwarae gyda theganau a gemau Oes Victoria, i wisgo eich gwisgoedd Oes Victoria ac i siarad am bopeth rydych wedi ei ddysgu am y thema.

Eich gwaith cartref dros y pythefnos nesaf yw i greu tegan neu gem Oes Victoria i ddangos yn y ffair. Mae digon o wybodaeth ar y we. Cliciwch ar y linc a’r codiau “QR” isod i weld rhai syniadau. Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith!

Syniadau gwaith cartref creu tegan neu gem Oes Victoria

Bydd angen i chi ddod â’ch tegan/gêm Fictoraidd i’r ysgol erbyn dydd Gwener 13/12/19.

Does dim geiriau sillafu am weddill y tymor yma. Cofiwch ddal ati i ddysgu caneuon y sioe Nadolig, sydd ar dudalen “Teams” eich dosbarth.

Mwynhewch!

Athrawon Blwyddyn 4.