Newyddion

Traffic ar y ffordd i’r Ysgol

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Llywodraethwyr wedi bod yn trafod gyda swyddogion y Cyngor eu pryderon am agweddau ynglŷn â’r traffig ar y ffordd i’r Ysgol, tra bod yr Ysgol wedi bod yn gweithio ar ddatblygu Cynllun Ysgol Teithio Llesol.  Yn sgil y trafodaethau mae Cyngor Caerdydd wedi bod yn gweithio ar gynlluniau i wella’r strydoedd o gwmpas yr Ysgol ac yn barod nawr i dreialu cynllun dros dro er mwyn lledaenu’r palmant o dan y bont rhwng Heol Lansdowne a Broad Street fel ei fod yn fwy diogel ar gyfer disgyblion sy’n cerdded ac yn beicio i’r Ysgol.  Dyma  lythyr oddi wrth y Cyngor yn egluro bydd y cynllun dros dro yn cychwyn ar ddydd Llun 29 Mehefin am gyfnod o chwe mis.  Gobeithio bydd hyn yn eich annog i gerdded wrth ddod a’r plant i’r Ysgol yn ystod yr wythnosau nesaf.

 

TRA121320 Pavement Widening Parent’s Letter

Cyfarfodydd Arlein

Mae angen i chi logio mewn i J2E ar Hwb ac agor “Ffeiliau wedi’u rhannu”i weld amserlen cyfarfodydd arlein eich dosbarth

Help os gwelwch yn dda!

Annwyl Riant / Warcheidwad ,

 

Help os gwelwch yn dda!

 

Gawn ni ofyn i chi anfon llun (fel isod) o’ch plentyn yn dal llun o’r enfys? Gwnewch yn siŵr ein bod yn medru gweld eu hwynebau. Mae’n bosib fod gennych un yn eich ffenest eisoes. A wnewch chi anfon ataf erbyn  4.00pm dydd Gwener os gwelwch yn dda? Hoffwn greu collage o’r dosbarth fel syrpreis i’r plant.

Athrawon Blwyddyn 3 Year teachers