Newyddion

Dysgu o Adref 13/7/20

Helo bawb!

 Mae’n anodd credu bod hi’n wythnos olaf y tymor.  Mae hi wedi bod yn dymor gwahanol iawn yn dysgu o bell ond rydym mor falch o’ch gwaith caled a’ch aeddfedrwydd cynyddol drwy gydol y tymor.  Gobeithio cewch chi gyfle i ymlacio dros y gwyliau haf a gweld eich ffrindiau a theulu.

Diolch yn fawr i bob un ohonoch chi am eich amynedd, dyfalbarhad ac ymroddiad dros y flwyddyn ac yn arbennig yn nhymor 3. Bydd y profiad yma yn aros yn y cof am byth!  Mae pob un ohonoch yn sêr ac rydym mor ddiolchgar ein bod wedi cael y cyfle i’ch addysgu.

Cadwch yn ddiogel, mwynhewch y gwyliau ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld o amgylch yn Ysgol Treganna ym mis Medi.

Bydd y ddogfen yma GWEITHGAREDDAU HWYL Bugs on line, TTRockstars a sillafu ar gael i chi dros yr Haf ond dim Rhifau Rhagorol.

Cofiwch, peidiwch a theimlo’n gaeth i’r fformat rydyn ni’n ei osod i chi.  Efallai hoffech chi argraffu’r daflen, ei gwblhau ar lein neu ysgrifennu’r gwaith mewn llyfr. Gwnewch beth sydd orau i chi. Cofiwch, os ydych chi’n ansicr ynghylch ysgrifennu rhywbeth ar bapur, mae croeso i chi drafod eich syniadau a gofyn i’ch rhieni eu hysgrifennu neu eu recordio fel gwaith ar lafar. 

Angen help gyda dod o hyd i’r gwaith neu fformat y ffeiliau? Rhowch wybod drwy TEAMS”neu e-bost. 

GWEITHGAREDDAU DYDDIOL AC WYTHNOSOL   ***WEDI DIWEDDARU***

POB DYDD: 5 i 10 munud yr un. 

TTRockstars       

BUGS Online          

Gwrando ar a Darllen Llyfrau Cymraeg (Diolch Mr Chappell Penygroes)

NEWYDD – Darllen Llyfrau Cymraeg (Diolch Mrs Roberts Ysgol Gwaun Gyfi)

NEWYDD – Coeden Ddarllen Rhydychen 

POB WYTHNOS 

3 phrawf Rhifau Rhagorol   – HELP AR GYFER YMARFER YMA                    

Sillafu Cymraeg 

NEW AND UPDATED – English spellings 1,2,3

 

GWAITH YR WYTHNOS 13.07.2020  

Dydd Llun 13_7_20   Gwaith yn Gymraeg

Dydd Mawrth – Dydd Gwener – Cerdyn bingo bl3 Wythnos Olaf 

 Os ydych chi’n gorffen yr holl dasgaumae digon o syniadau fan hyn i’ch cadw’n brysur: GWEITHGAREDDAU HWYL!

FFRYDIO BYW  

Rydym yn parhau gyda’r galwadau ffrydio byw’r wythnos hon a chewch wybodaeth bellach wrth eich athro dosbarth ar ‘Teams’. Cyfarwyddiadau fan hyn. 

Diolch yn fawr iawn am eich holl gefnogaeth yn ystod y cyfnod yma. Rydyn ni’n gwerthfawrogi’n fawr. Cofiwch ebostio neu anfon neges ar Teams os oes unrhyw broblemau / gwestiynau yn codi. 

Teams App – https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

 

DIOLCH!!  

Mr T-W, Miss Hopkins a Miss Morris 

Twitter@Bl3Treganna 

Traffic ar y ffordd i’r Ysgol

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Llywodraethwyr wedi bod yn trafod gyda swyddogion y Cyngor eu pryderon am agweddau ynglŷn â’r traffig ar y ffordd i’r Ysgol, tra bod yr Ysgol wedi bod yn gweithio ar ddatblygu Cynllun Ysgol Teithio Llesol.  Yn sgil y trafodaethau mae Cyngor Caerdydd wedi bod yn gweithio ar gynlluniau i wella’r strydoedd o gwmpas yr Ysgol ac yn barod nawr i dreialu cynllun dros dro er mwyn lledaenu’r palmant o dan y bont rhwng Heol Lansdowne a Broad Street fel ei fod yn fwy diogel ar gyfer disgyblion sy’n cerdded ac yn beicio i’r Ysgol.  Dyma  lythyr oddi wrth y Cyngor yn egluro bydd y cynllun dros dro yn cychwyn ar ddydd Llun 29 Mehefin am gyfnod o chwe mis.  Gobeithio bydd hyn yn eich annog i gerdded wrth ddod a’r plant i’r Ysgol yn ystod yr wythnosau nesaf.

 

TRA121320 Pavement Widening Parent’s Letter

Cyfarfodydd Arlein

Mae angen i chi logio mewn i J2E ar Hwb ac agor “Ffeiliau wedi’u rhannu”i weld amserlen cyfarfodydd arlein eich dosbarth