Newyddion

Gwaith Cartref 22.2.19

Annwyl blant,

Diolch yn fawr iawn i chi am eich holl waith caled yr hanner tymor hwn, rydych wedi bod yn wych!  Y pythefnos cyntaf ar ôl hanner tymor byddwn yn edrych ar bapurau newydd a sut i ysgrifennu adroddiad (Saesneg)

Eich gwaith cartref dros y gwyliau yw dewis a dod a’ch hoff erthygl i’r ysgol erbyn Dydd Mawrth 5.3.19.

Cofiwch ddewis erthygl addas e.e chwaraeuon, tywydd,

Dyddiadau pwysig ar gyfer yr wythnos gyntaf yn ôl:

Eisteddfod Ysgol (gwisg traddodiadol neu gwisg Cymru 6.3.19)

Diwrnod y Llyfr 7.3.19 (dewch a’ch hoff lyfr i’r ysgol)

Lluniau’r dosbarth 8.3.19

Mwynhewch y gwyliau a welwn i chi ar ddydd Mawrth 5.3.19

Staff blwyddyn 5

 Lleisio (wrth lansio Blwyddyn Ryngwladol Ieithoedd Brodorol UNESCO 2019, yma yng Nghymru)

 Lleisio

(wrth lansio Blwyddyn Ryngwladol Ieithoedd Brodorol UNESCO 2019,
yma yng Nghymru)

 

nomina si pereunt, perit et cognitio rerum

“os derfydd enwau,

derfydd hefyd dirnad pethau”.

Dwedwch felly, fawrion o wybodaeth,

ym mha fodd mae achub iaith?

 

Nid trwy’i chofnodi, na’i chysegru,

na chloi’i geiriau’n gacamwci gludiog

a lyno wrth y sawl

sy’n stelcian hyd ein cloddiau;

 

cans cadno wedi’i stwffio

yw pob Cymraeg llyfr;

ei ‘untroed oediog’ ni syfla mwy,

a’i lygaid gwydr sydd ddall.

 

Yn y llafar y mae ei lleufer;

a thafodau plant yw ei pharhâd.

 

Ifor ap Glyn

Bardd Cenedlaethol Cymru

27.1.19

 

Aelodaeth Urdd

Aelodaeth Urdd
Gyda nifer fawr o chwaraeon, cystadleuthau ac Eisteddfodau ar y gweill , cofiwch fod yn rhaid i ddisgyblion fod yn aelodau o’r Urdd. Fe fydd cost aelodaeth yn codi o £7 i £10 ar ol  Ionawr y 10fed.

Cofrestrwch cyn hyn i sicrhau’r gostyngiad.