Darllen

Darllen gyda’ch plentyn

Blog Darllen Bethan Gwanas

ap Magi Ann

Casgliad o Storiau ar gyfer y Dosbarth Derbyn

Meg a’r Gloyn Byw

Y Clwb Rygbi

Blodau

Y Sied

Trefor y Tractor

Ar y Prom

Mynd am Dro

Drwm Mai

Ffranc y Cranc

Mwnci

Y Band

Wy Pasg

Mwy o storiau ar gyfer y Cyfnod Sylfaen

Brenin Dau Flewyn

Hywel yr Holwr

Inc Tafod Pinc

Paid Eliffant, Paid

Pengwin

Perlau Neli

Plentyn y Gryffalo

Pori’r Pry Cop

Pysgodyn Aur Dewi

Sanau Newydd Sali

Sbinc Sbonc yr Wy Bach Sionc

Sgwar Sam

Sioni’r Siwmper

Snwffyn a’r Frech Goch

Sogi

Stori Dewi

Swper Sypreis y Cawr Bach

Sypreis Handa

Taid a’r Sosej

Tomi Mewn Trwbl

Trychineb y Deinosoriaid

Twm Sion Bolgi

Ty’r Mor Ladron

Un Noson Dywyll, Dywyll

Y Clefyd Pel Droed

Y Creadur Bach Rhyfedd

Y Gwdi Hw a Gysgodd Drwy’r Nos

Y Cawr Mwya Crand yn y Byd

Y Gryffalo

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Y Monstyr Bach

Y Teigr a Ddaeth i De

Y Tri Mochyn Bach

Y Bachgen ar y Bws

Yr Ymwelwyr