Nosweithiau Rhieni Derbyn i Fl 6

Bydd nosweithiau rhieni’r dosbarthiadau Derbyn i Fl6 ar nos Fawrth y 12fed o Fawrth a nos Fercher y 13eg o Fawrth, 3.40-6.20.

Dyma’r linc apwyntiadau. Bydd y linc yma a’r system apwyntiadau yn cau ar ddydd Gwener yr 8fed o Fawrth. Os fydd angen cymorth arnoch i wneud apwyntiad, mae croeso i chi gysylltu gyda’r swyddfa.

 

Diolch am eich cydweithrediad.