E-ddiogelwch

 

Disgyblion

Amser Sgrin
Faint o amser ydych chi’n ei dreulio yn edrych ar sgrin?

Ffrindiau arlein

Bwlio arlein

Jigso Fideo CEOP (8-10 blwydd oed) “Aros yn ddiogel ar lein” (Saesneg yn unig)

Canllawiau

Rhestr Wirio Instagram

Rhestr Wirio Twitter

Rhestr Wirio Snapchat

What Parents need to know about: ( Saesneg yn unig)

Minecraft

Smart Phones

Fifa

Fortnite

Home Internet controls

Snapchat

Conversations about Internet safety with your child

Cyngor i Rieni

Diogelwch ar lein Cyngor i Rieni Cyfnod Sylfaen

Bwlio ar Lein Cyngor i Rieni CA2

E-Ddiogelwch i rieni a gofalwyr

Net Aware ( Safle Saesneg NSPCC)