Cymraeg

Caneuon Cymraeg i blant bach

Beth am ganu rhai hwiangerddi Cymraeg ar y cyd gyda’r gyfres o fideos yma, recordiwyd yn arbennig i Cymraeg i Blant. Mae’r odl a’r rhythm yn cynorthwyo’r plentyn wrth ddysgu ynganu synau a geiriau, sgiliau bydd yn eu tro yn cefnogi’r plentyn wrth ddarllen. Mae modd hefyd lawrlywtho’r llyfryn

Braslun o Ddatblygiad iaith yn Ysgol Treganna

Iaith yn y Feithrin – Dosbarth Derbyn

Iaith Blwyddyn 1 – 2

Iaith Blwyddyn 3 – 4

Iaith Blwyddyn 5 – 6

 

C
M