Dogfennau Allweddol

Datganiad Cwricwlwm Treganna


Llawlyfr yr ysgol 2022-23


Llawlyfr Meithrin 2022 – 2023


Crynodeb o Gynllun Gwella’r Ysgol 2021 – 22 a  Blaenoriaethau 2022 – 23


Barod i Ddysgu


Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2020 – 21

Adroddiad Blynyddol y Llwyodrerathwyr i Rieni 2021 – 22


Grant Amddifadedd Disgyblion 2021-22


Addysg Gymraeg – Canllaw i Rieni / Gwarcheidwaid


“What Estyn inspectors thought of Ysgol Treganna, one of Cardiff’s most   popular Welsh language schools.