Mathemateg

Tablau

Gallwch ddefnyddio’r rhaglenni isod i ymarfer y tablau lluosi. Edrychwch ar dudalen y Dosbarthiadau i weld pa dablau i ymarfer ymhob blwyddyn ysgol.

Mae eich geiriau’n cyfri

Dyma gyngor gan y Llywodraeth ar sut i fod yn fwy positif am rifedd yn eich bywydau teuluol. Gallwch agor y daflen wybodaeth isod i ddarllen awgrymiadau ar gyfer cyfri.Trafod Cyfri a Mathemateg.

Dysgu Cymru – Taflenni Rhifedd i Rieni

Ap Math

Blwyddyn 3

Adio

Tynnu

Ffracsiynau

Lluosi

Rhannu