Siarter Iaith

Gwyliwch ein Fideo

Sbarc a Seren

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn 2017, mae llawer o waith gwerth chweil wedi digwydd yn ein hysgol. Nod y Siarter Iaith yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd. Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol – y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

EDRYCHWCH AR

Pamffled Siarter Iaith

 GWYLIWCH

Image result for cyw

Cyw

 

 

Image result for STWNSH

Stwnsh

 

S4C

S4C

 

 

GWRANDEWCH AR

Image result for cowbois rhos    Image result for swnami   Image result for Bronwen lewis   Image result for lowri evans   Image result for mr phormula        Image result for yws gwynedd      Image result for candelas

APS

Aps Cymraeg

Mwy o Aps defnyddiol