Clybiau

Clybiau

Fe fydd clybiau yn cychwyn 12/09/2022. Rhaid bwcio llefydd ar lein.

Mae nifer fawr o weithgareddau allgyrsiol ar gael i ddisgyblion yr Ysgol. Dyma’r arlwy ar gyfer y tymor yma :

Chwaraeon
Cofiwch ddilyn ni ar @chwaraeonTreg er mwyn derbyn mwy o wybodaeth

 

Yn ogystal a’r clybiau, mae nifer o weithgareddau ychwanegol yn digwydd ar safle’r Ysgol yn ystod yr wythnos:

Clwb Brecwast   8:15 – 8:40 Llun – Gwener

Cymer Ofal – Clwb gofal Plant 3:30 – 6pm Llun-Gwener

Clwb Drama PQA – Dydd Sadwrn

Clwb Gwyliau Menter – Llun-Gwener yn ystod gwyliau’r Ysgol.