Clybiau

Clybiau hanner tymor yma

Dyma strwythur clybiau allgyrsiol yr ysgol hanner tymor yma. Bydd trefn ymarferion yr Urdd yn parhau’r un peth hanner tymor nesaf tan yr Eisteddfodau Cylch a Sir.

Diolch i’r staff sy’n cynnal y clybiau yma yn Ysgol Treganna.

Amser cinio dydd Llun Clwb Pêl droed merched Bl 5 a 6
Nos Lun tan 4.30 Clwb Pêl droed cymysg Bl 5 a 6
Amser cinio dydd Llun Clwb Celf
Nos Fercher tan 4.30 Clwb Hoci merched Bl 4,5 a 6
Nos Iau tan 4.30 Clwb Hwyl a Sbri Bl 4
Nos Iau tan 4.30 Clwb rygbi Bl 5 a 6 merched a bechgyn
Bob amser cinio Clwb gwau Bl 3,4,5 a 6
Amser cinio dydd Gwener Clwb Codio

 

Yn ogystal a’r clybiau, mae nifer o weithgareddau ychwanegol yn digwydd ar safle’r Ysgol yn ystod yr wythnos:

Clwb Brecwast   8:15 – 8:40 Llun – Gwener

Cymer Ofal – Clwb gofal Plant 3:30 – 6pm Llun-Gwener

Clwb Drama PQA – Dydd Sadwrn

Clwb Gwyliau Menter – Llun-Gwener yn ystod gwyliau’r Ysgol.