Dyddiadau’r tymor

Dyddiadau HMS Tymor y Gwanwyn a’r Haf 2024

Dyma’r dyddiadau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) am weddill y flwyddyn.  Diwrnod olaf Tymor yr Haf fydd dydd Gwener yr 19feg o Orffennaf. 

Dydd Gwener  9.2.24
Dydd Gwener 12.4.24
Dydd Llun 22.7.24

Tymhorau a Gwyliau Ysgol Cyngor Sir Caerdydd

 

Dyddiadau Pwysig Tymor yr Haf 2024

Byddwn yn eich hysbysu o ddigwyddiadau pwysig ychwanegol yn ystod y tymor.

8/4/24 Disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol
11/4/24 Twrnamaint Rygbi merched
12/4/24 Diwrnod HMS (dim ysgol i’r disgyblion)
15/4/24 Wythnos darganfod ym mhob dosbarth
14/4/24 Clybiau yn ail ddechrau (Amserlen i rieni 9.4.24)
15/4/24 Twrnamaint rygbi cymysg
17/4/24 Trip y dosbarth Derbyn
25/4/24 Disco Gwanwyn y GRhA 3.30-7.00
28/4/24 Eisteddfod Celf Ysgol Treganna
6/5/24 Gŵyl y Banc
10/5/24 Bl 4 Canolfan yr Urdd Bae Caerdydd
17/5/24 Diwrnod Seren a Sbarc
27/5/24

(Wythnos yn cychwyn)

Hanner tymor Sulgwyn / Eisteddfod Gendlaethol yr Urdd Maldwyn
3/6/24 Ysgol yn ail gychwyn i bob disgybl
3/6/24 Profion Cenedlaethol
(Yn ystod yr wythnos)
3/6/24 Hwylio Bl 5 (boreau Llun, Mawrth, Gwener am 6 wythnos)
3/6/24 Bl 6 Hyfforddiant seiclo Streetwise
(Yn ysod yr wythnos)
10/6/24

 

Profion cenedlaethol
(Yn ysod yr wythnos)
10/6/24  

Bl 6 Hyfforddiant seiclo Streetwise
(Yn ysod yr wythnos)

13/6/24 Bl 6 Techniquest
16/6/24 Twrnamaint pêl droed merched Cwpan Betsan
17/6/24 Bl 6 Pontio Glantaf
21/6/24 Mabolgampau Derbyn Bl 1 a 2 (bore)

Mabolgampau Bl 3/ 4 (prynhawn)

24/6/24 Wythnos Iechyd a Lles
25/6/24 Cyngerdd Dathlu Doniau (Perfformiadau’r Eisteddfod)
25/6/24 Nosweithiau Rhieni CALU
27/6/24 Bl 6 Pontio Plasmawr
3/7/24 Bl 6 Pontio Plasmawr
3/7/24 Pontio mewnol dosbarthiadau newydd
4/7/24 Mabolgampau’r Meithrin
5/7/24 Ffair Haf
9/7/24 Noson agored plant Derbyn 24/25
10/7/24 Trip Bl 1
16/7/24 Bl 6 Pontio Plasmawr
12/7/24 Bl 5 a 6 Mabolgampau Leckwith
14/7/24 Bl2 yn perfformio yn Nhafwyl
16/7/24 Bl6 sioe gadael
17/7/24 Trip Bl 4/5/6 Traeth y Bari
19/7/24 Diwrnod olaf
22/7/24 Ysgol ar gau
Diwrnodau HMS 2023-2024/ Inset days 2023-2024
4/9/23
5/9/23
8/1/24
9/2/24 
12/4/24
22/7/24

 

Dyddiadau ysgol y flwyddyn 2023-2024/ School term dates 2023-2024

Cychwyn/ Start Hanner tymor/ Half term Gorffen/ End
Tymor yr Hydref/ Autumn term Dydd Llun/ Monday 4/9/23 30/10/23- 3/11/23 Dydd Gwener/ Friday 22/12/23
Tymor y Gwanwyn/ Spring term Dydd Llun/ Monday 8/1/24 12/2/24-

16/2/24

Dydd Gwener/ Friday 22/3/24
Tymor yr haf/ Summer term Dydd Llun/Monday 18/4/24 27/5/24-31/5/24 Dydd Llun/ Monday 22/7/24