Gwaith Cartref Blwyddyn 4

Annwyl blant,

Diolch i chi am weithio’n galed trwy’r wythnos. Rydyn ni wedi gwneud llawer iawn, sef efelychu celf Rhiannon Roberts, dysgu am gwmpawd ac onglau a chreu pamffled diddorol am Gaerdydd. Mae eich gwybodaeth am ein dinas yn anhygoel!

 

 

Dyma’r gwaith cartref wythnos hon:

Hoffwn ni i chi greu darlun gan ddefnyddio gymaint o onglau lem, sgwâr ac aflem sy’n bosib.

Mae angen sicrhau eich bod chi’n dangos y gwahanol onglau yn y llun felly byddwch yn greadigol!

(Grwp Mathemateg Mrs Davage a Mr Evans:

fe fyddwch yn deall hwn yn well ar ol ein gwers dydd Llun, felly gallwch drio bryd hynny.)

 

 

 

Dyma esiampl i chi:

 

Geiriau sillafu wythnos Step Star

Essential  Advanced 
catchmatch

itch

witch

snatch

hatch

patch

pitch

fetch

 

watchingitching

stopwatch

hatchet

dispatch

wristwatch

catcher

scratching

stretched

fetched

 

Mwynhewch eich penwythnos!

Miss Lewis, Miss Williams, Mr Evans a Mrs Davage.