Cymraeg

Caneuon Cymraeg i blant bach

Beth am ganu rhai hwiangerddi Cymraeg ar y cyd gyda’r gyfres o fideos yma, recordiwyd yn arbennig i Cymraeg i Blant. Mae’r odl a’r rhythm yn cynorthwyo’r plentyn wrth ddysgu ynganu synau a geiriau, sgiliau bydd yn eu tro yn cefnogi’r plentyn wrth ddarllen. Mae modd hefyd lawrlywtho’r llyfryn

Braslun o Ddatblygiad iaith yn Ysgol Treganna

Iaith yn y Feithrin – Dosbarth Derbyn

Iaith Blwyddyn 1 – 2

Iaith Blwyddyn 3 – 4

Iaith Blwyddyn 5 – 6

Cystadlu yn yr Urdd 2018

Cerddoriaeth

Unawd Dan 8

Unawd Bl3 a 4

Unawd Bl 5 a 6

Alaw Werin

Deuawd

Fi Di’r Deinosor Wedi’r gaeaf Cwymp y Dail Y March Glas  Pan ddihunaf yn y bore
 Carioci   Carioci   Carioci   Carioci
 Carioci 2  Carioci 2  Soprano
 Alto

 Llefaru

Llefaru Dan 8 Llefaru Bl 3 a 4 Llefaru Bl 5 a 6 Parti llefaru

Y Sioe

Diwrnod Tynnu Llun Google Mars