Pecynnau Cefnogi Rhifau Rhagorol

Fan hyn y dewch chi o hyd i becynnau Rhifau Rhagorol ar gyfer cefnogi rhieni. Mae’r pecynnau yn cynnig arweiniad ar sut i ateb y cwestiynau, y dulliau yr ydyn ni’n eu defnyddio a’r ffordd orau o ymarfer.

Sut i’w Defnyddio

Tra’n bod yn deall y tynfa i helpu’r plant wrth iddyn nhw gwblhau’r profion, gofynnwn yn garedig i chi beidio. Bwriad y sytem yw i weld pa sgiliau sy’n cael eu cofio dros gyfnod hir ac o un wythnos i’r nesaf, felly mae’r asesiad yn gyfle pwysig i weld pa fylchau sydd. Dydy helpu ar y pryd ddim o reidrwydd yn golygu bydd y plentyn yn deall y sgil yn yr hir dymor.

Yn hytrach, gadewch iddyn nhw gwblhau’r profion yn annibynnol ac fe wnawn ni eich hysbysu pa sgiliau sydd dal angen gwaith a mwy o ymarfer.

E-bost Wythnosol

Yn wythnosol, bydd athro/athrawes eich plentyn yn eu e-bostio gyda chanlyniadau’r prawf CLIC. Fe fydd e’n edrych fel hyn:

Mae’r rhifau yn cyd fynd â’r cwestiwn. Felly, os mae 10 yn goch, cerwch ati i ymarfer cwestiwn 10 o’r pecyn ymarfer. Os maen nhw i gyd yn wyrdd, mae eich plentyn yn barod i ddechrau ymarfel y lefel nesaf.

Pa Becyn? Pa Ddull?

  • Yn yr e-bost fe welwch lefel CLIC eich plentyn (o 1 i 20) – dyma’r pecyn y mae angen i chi ei ddefnyddio.
  • Wedi i chi ddewis y pecyn mae’n hawdd. Mae 10 rhan i bob pecyn, un ar gyfer pob cwestiwn
  • Gyda phob un o’r cwestiynau, mae:
    • Eglurhâd o’r dull
    • Taflen dysgu wrth ail-adrodd
    • Cwestiynau er mwyn defnyddio’r dull mewn cyd-destun.

CLIC Y Pecynnau

A Guide For Parents And Carers

CLIC 6 Parent Pack

CLIC 7 Parent Pack

CLIC 8 Parent Pack

CLIC 9 Parent Pack

CLIC 10 Parent Pack

CLIC 11 Parent Pack

CLIC 12 Parent Pack

CLIC 13 Parent Pack

CLIC 14 Parent Pack

CLIC 15 Parent Pack

CLIC 16 Parent Pack

CLIC 17 Parent Pack

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n dal i aros i’r cwmni gyhoeddi pecynnau CLIC 18-20 a SAFE.

DYSGA NHW! LEARN ITS!

Learn Its

Learn Its- guide

SAFE

SAFE 6        SAFE 7
SAFE 8        SAFE 9