Polisiau eraill


Amddiffyn Data

Defnydd Diogel o Ddelweddau Disgyblion 

Polisi Amddiffyn Data

Rhyddid Gwybodaeth

Adolygiad Amddiffyn Data Cyffredinol 2018

AADC- Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol


Anghenion Dysgu Ychwanegol

Polisi ADY


Asesu er mwyn Dysgu

Polisi Asesu


Cwynion

Gweithdrefn gwyno Ysgol Treganna


Iechyd, Lles a Diogelwch

health and safety

Parcio ar dir yr Ysgol


Disgyblaeth

Gwobrwyon ac Ataliadau

Ymdrin yn bositif 


Equality Diversity

Equality Diversity Policy


Rheoli Perfformiad

Rheoli Perfformiad


Foundation Phase and National Curriculum Levels 2017

Levels


Disability Policies

Disability Equality Policy

Disability Access Plan


Administration of Medication

Administration of Medication Policy


Codi Tal

Polisi Codi Tal


Cydraddoldeb

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 2017/2018

Cyfle Cyfartal

Race Equality


Finance

Finance Comittee Terms of reference and year planner

School Financial Regulations


Parent-School Communication

Parent-School Communication Policy


Whistleblowing

Whistleblowing Policy for School Staff


Addysg Rhyw

Polisi Addysg Rhyw a Pherthynas


Polisi Gwrth Fwlio

Polisi Gwrth Fwlio


Addysg Grefyddol

Polisi Addysg Grefyddol