Clybiau

Hysbysfwrdd Chwaraeon


Mae nifer fawr o weithgareddau allgyrsiol ar gael i ddisgyblion yr Ysgol. Dyma’r arlwy ar gyfer y tymor yma :

Clybiau’r Gwanwyn 2018

Yn ogystal a’r clybiau, mae nifer o weithgareddau ychwanegol yn digwydd ar safle’r Ysgol yn ystod yr wythnos:

Clwb Brecwast   8:10 – 8:40 Llun – Gwener
Cymer Ofal – Clwb gofal Plant 3:30 – 6pm Llun-Gwener
Urdd
Pêl-Rwyd yr Urdd – Nos Fawrth
Clwb Aml-sgiliau’r Urdd – Nos Iau
Clwb Drama PQA – Dydd Sadwrn
Clwb Gwyliau Menter – Llun-Gwener yn ystod gwyliau’r Ysgol.

 

Proforma – Aelodaeth Urdd 2018