Clybiau

Hysbysfwrdd Clybiau

Clybiau Tymor yr Haf 2019

Cychwyn 06/05/2019

Clybiau tymor y gwanwyn 2019

Clybiau tymor yr hydref 2018


Mae nifer fawr o weithgareddau allgyrsiol ar gael i ddisgyblion yr Ysgol. Dyma’r arlwy ar gyfer y tymor yma :

Chwaraeon
Am dymor gyffrous o ran chwaraeon!  Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed y bechgyn am ennill rownd terfynol Chwaraeon Caerdydd.  Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed y merched am eu perfformiad anhygoel yn rownd derfynol Chwaraeon Caerdydd!  Braf hefyd oedd gweld y criw rygbi yn chwarae yn nhwrnamaint yr Urdd ar ddydd Llun.

Cofiwch ddilyn ni ar @chwaraeonTreg er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am y criw talentog uchod. Ymlaen a ni i dymor y Criced!

 

Yn ogystal a’r clybiau, mae nifer o weithgareddau ychwanegol yn digwydd ar safle’r Ysgol yn ystod yr wythnos:

Clwb Brecwast   8:10 – 8:40 Llun – Gwener
Cymer Ofal – Clwb gofal Plant 3:30 – 6pm Llun-Gwener
Urdd
Pêl-Rwyd yr Urdd – Nos Fawrth
Clwb Gymnasteg Urdd – Nos Iau

Dance Fit – Nos Wener

Clwb Drama PQA – Dydd Sadwrn
Clwb Gwyliau Menter – Llun-Gwener yn ystod gwyliau’r Ysgol.