Mathemateg

Tablau

Gallwch ddefnyddio’r rhaglenni isod i ymarfer y tablau lluosi. Edrychwch ar dudalen y Dosbarthiadau i weld pa dablau i ymarfer ymhob blwyddyn ysgol.

Mae eich geiriau’n cyfri

Dyma gyngor gan y Llywodraeth ar sut i fod yn fwy positif am rifedd yn eich bywydau teuluol. Gallwch agor y daflen wybodaeth isod i ddarllen awgrymiadau ar gyfer cyfri.Trafod Cyfri a Mathemateg.

Dysgu Cymru – Taflenni Rhifedd i Rieni

Ap Math

Blwyddyn 3

Adio

Tynnu

Ffracsiynau

Lluosi

Rhannu

 

Yn erbyn y Cloc ( 60 eiliad yn unig cofiwch!)

Blwyddyn 3  Wythnos 1  Wythnos 2  Wythnos 3  Wythnos 4  Wythnos 5

Lefel 1    Wythnos 1   Wythnos 2   Wythnos 3

Lefel 2   Wythnos 1   Wythnos 2  Wythnos 3 

Lefel 3    Wythnos 1   Wythnos 2    Wythnos 3

Lefel 4    Wythnos 1   Wythnos 2   Wythnos 3