Cysylltu

Ysgol Gymraeg Treganna
Heol y Feddygfa
Treganna
Cardiff
CF11 8DG

Ffon: 029 2059 0830

Swyddfa: ysgoltreganna@caerdydd.gov.uk
Pennaeth: RHarries@cardiff.gov.uk

Gallwch ddefnyddio’r ebyst yma i gysylltu a:

Gweinyddiaeth, taliadau, trefniadau gwibdeithiau, meddygol 

Rebecca Gibbs  a Staff Derbynfa’r Ysgol

Disgyblion Cymuned Manawydan, Anghenion Dysgu Ychwanegol, Ymyriadau, Asiantaethau Allanol fel seicolegydd plant a darpariaeth arbenig.

Mrs Siân Powys

Disgyblion Cymuned Dysgu Pwyll, Rhifedd

Mrs Carys Prytherch

Disgyblion Cymuned Dysgu Branwen. Addysg Gorfforol a Lles

Mr Gareth Evans

Gwobrwyon, ataliadau a bwlio, Asesu a Dysgu, Llythrennedd

Mrs Rhiannon Roberts

Eithrio, Presenoldeb, Cynnydd Academaidd, Profion allanol, Rheolaeth Gyffredinol, Gwasanaethau Cymdeithasol, Amddiffyn Plant, TGCh

Mr Rhys Harries