Hwylio

Fe fydd gwersi hwylio yn cychwyn mis nesaf . Fe fydd pob dosbarth yn gadael yr ysgol am 9am ac yn dychwelyd cyn cinio .

Dosbarth Rhiannon

Mehefin 5, 12,19,26

Gorffennaf 3 a 10

Dosbarth Peredur

Mehefin 6,13,20,27

Gorffenaf 5 a’r 11

Dosbarth Gwern

Mehefin 9,16,23,30

Gorffennaf 7 a’r 14

GWISG  Ar fore’r wers bydd angen gwisg nofio o dan cit ymarfer

corff, bag gyda thywel, diod a byrbryd, hen dreinars (i wisgo wrth hwylio) dillad isaf,

Mae’r ganolfan yn darparu siwt wlyb (wet suit), cagwl a siaced achub.  Ond croeso iddynt ddefnyddio ei rhai personol os yn dymuno.