Dysgu o adref – 13/7/2020

Helo blwyddyn 6!

Wel, dyma ni wedi cyrraedd eich wythnos ola’ yma yn Nhreganna! Hoffwn i ddechrau drwy ddweud pa mor falch ohonoch chi ydyn ni! Chi wedi bod yn flwyddyn 6 arbennig ac wedi gweithio’n ddiwyd dros y cyfnod od ac annisgwyl yma.

Dyma eich gwaith yr wythnos hon:

Rhestr wirio Wythnos olaf Cymraeg

Rhestr Wirio Saesneg Wythnos olaf

Mae 6 gweithgaredd hwyl i chi wneud dros yr wythnos. Unrhyw gwestiynau, gofynnwch! Cofiwch hefyd i anfon eich fidios atgofion a’r fidios ar gyfer y sioe gadael aton ni cyn gynted ag sydd yn bosib os gwelwch yn dda.

 

Rydym ni’n edrych ymlaen yn arw at eich gweld chi ddydd Gwener ar gyfer yr orymdaith ffarwelio. Dewch erbyn 12yp. Bydd disgwyl i chi wisgo gwisg ysgol neu hwdi ysgol.

Mrs Miles-Farrier, Mr Davies a Mr Lewis Very Happy Emoji [Free Download IOS Emojis] | Emoji Island Glowing Star Emoji (U+1F31F)