Help os gwelwch yn dda!

Annwyl Riant / Warcheidwad ,

 

Help os gwelwch yn dda!

 

Gawn ni ofyn i chi anfon llun (fel isod) o’ch plentyn yn dal llun o’r enfys? Gwnewch yn siŵr ein bod yn medru gweld eu hwynebau. Mae’n bosib fod gennych un yn eich ffenest eisoes. A wnewch chi anfon ataf erbyn  4.00pm dydd Gwener os gwelwch yn dda? Hoffwn greu collage o’r dosbarth fel syrpreis i’r plant.

Athrawon Blwyddyn 3 Year teachers