Welsh Books: MAT Library

T. LLEW JONES
Trysor y Môr Ladron
Y ffordd Beryglus
Barti Ddu
Dirgelwch yr Ogof
Ymysg Lladron
Dial o’r diwedd
Tan ar y Comin
Modrwy Aur y Bwda
Y Môr yn eu Gwaed
Cri’r Dylluan
ELGAN PHILIP DAVIES
Olion Hen Elyn
Tu Cefn y Cyfan
I’r Tir Tywyll
MICHAEL MORPURGO
Cae Fflandrys
Ceffyl Rhyfel x 2
EOIN COLFFER
Artemis Gwarth
Artemis Gwarth a Chôd Tragwyddoldeb
Artemis Gwarth ac Antur yr Artig
CYFRES: ‘FY HANES I’ - Gomer
Blits
Y Newyn
Merch y Felin
Mordaith y Titanic
Streic
Gwas y Stabl
Yr Arwisgo
CYFRES : ROALD DAHL
Y Twits x 2
Y Cawr Mawr Mwyn
Mr Cadno Campus
Y Crocodeil Anferthol
Y Gwrachod
James a’r Eirinen Wlanog Enfawr
Matilda
Moddion Rhyfedd George
Charlie a’r Ffatri Siocled
CLWB ‘ROL YSGOL
Mae Sami ‘Nôl
Mae Jess ‘Nôl
Stori Gwenllian
CYFRES HENRI HELYNT
HH a’r Ysbryd
HH a’r Clwb Dirgel
HH a’r Llau Pen
HH a’r Peiriant Amser Ha-hardderchog
HH a’r Wrach Warchod x 2
HH a Melltith y Mymi x 2
HH a’r Clwb Dirgel
Pants Henri Helynt
HH yn dial
Bom Drewllyd HH
HH yn twyllo’r Tylwyth Teg
JIGI AP SGIW
Dial y Powlter- Wydd
Y Pants Marwol x 2
AMRYWIOL
Oes Ofnawy Fictoria – Catrin Stevens
Cristal y Pharo – Aled O Richards
Poltergeist – Ross Davies
Plant mewn Panig – Gwyneth Glyn
Uffar o Gosb – Sonia Edwards
Ceffylau’r Cymylau – Jerry Hunter
Cri o’r Gorffennol – Eirian Youngman
Diolch Sgrwff – Gwen Redvers Jones
Adennydd – Sian Lewis
Ca Va Safana – Cathryn Gwynn
Noson Wefreiddiol i Mewn – Alun Jones
Ysbryd yr Ynys – Nesta Griffith
Gruffudd – Martin Davies
Curig a’r Morlo – Gareth F. Willaims
Creaduriaid Rhyfeddol –Helen E Davies
Dirgelwch Gwersyll Llangrannog – G James
Y Garreg Neidr – Bertie Doherty
Y Bachgen mewn Pyjamas – Emily Huws
Penteulu – Deborah Ellis
Tafarn y Gŵr Drwg – Gwawr Elian Wms
Stori Edith – Eigra L Roberts
Jac Jamaica – Dafydd Parri
Ych Maen Nhw’n Neis – Myrdd ap Dafydd
Mwclis y Glaw – Alwena Williams
Cyfres ‘BECHGYN AM BYTH’ x 2
Ar y Fferm
Bois y Beics
Dal y Don
Dinas Dwr
Rebels Ceir Rasio
Y Dyn Eira Drwg
Gwersylla
Hela Llygod
Sglefrfyrddio
Diwrnod Ysgol Ofnadwy
MEWNWR A MASWR – G William Jones
Brwydr y Brodyr
Dau Ddewis
Triciau Taclau a Thaith
Tan ar Groen
Siom Syndod a Sws
Ffrainc Amdani
Ysbryd y Maswr
Gwisgo’r Crys Coch
GWELD SER – Cindy Jeffries
Seren y Dyfodol x2
Cythraul Canu x 2
Cyfrinach Ffion x 2
Llwyddiant Llywela x 2
Seren x 2
Ser Nadolig
Brenhines Bop
Brwydr y Bandiau x 2
CYFRES : HORROWITZ
Bws y Nos x 2
Tarandon
Ofn x 2
Bwthyn Tro x 2
Y Ffôn yn Marw x 2
Llosgi x 3
Camera Creulon x 2
EURGAIN HAF
Siencyn a’r Clociwr Cas
Yr Allwedd Hud
Stablau Seren
CYFRES : JACQUELINE WILSON
Candi Fflos x 2
Merched Drwg x2
FFrindiau Gorau
CYFRES HENRI HELYNT
HH a’r Ysbryd
HH a’r Clwb Dirgel
HH a’r Llau Pen
HH a’r Peiriant Amser Ha-hardderchog
HH a’r Wrach Warchod x 2
HH a Melltith y Mymi x 2
HH a’r Clwb Dirgel
Pants Henri Helynt
HH yn dial
Bom Drewllyd HH
HH yn twyllo’r Tylwyth Teg
JIGI AP SGIW
Dial y Powlter- Wydd
Y Pants Marwol x 2
AMRYWIOL
Oes Ofnawy Fictoria – Catrin Stevens
Cristal y Pharo – Aled O Richards
Poltergeist – Ross Davies
Plant mewn Panig – Gwyneth Glyn
Uffar o Gosb – Sonia Edwards
Ceffylau’r Cymylau – Jerry Hunter
Cri o’r Gorffennol – Eirian Youngman
Diolch Sgrwff – Gwen Redvers Jones
Adennydd – Sian Lewis
Ca Va Safana – Cathryn Gwynn
Noson Wefreiddiol i Mewn – Alun Jones
Ysbryd yr Ynys – Nesta Griffith
Gruffudd – Martin Davies
Curig a’r Morlo – Gareth F. Willaims
Creaduriaid Rhyfeddol –Helen E Davies
Dirgelwch Gwersyll Llangrannog – G James
Y Garreg Neidr – Bertie Doherty
Y Bachgen mewn Pyjamas – Emily Huws
Penteulu – Deborah Ellis
Tafarn y Gŵr Drwg – Gwawr Elian Wms
Stori Edith – Eigra L Roberts
Jac Jamaica – Dafydd Parri
Ych Maen Nhw’n Neis – Myrdd ap Dafydd
Mwclis y Glaw – Alwena Williams
Dirgelwch y Galon Ddu – Sian Lewis
Dr Who Crafangau’r Macra – T.D Jones
Dr Who Y Rhyfel Oeraf – Elin Meek
Jibar – Bedwyr Rees
6 Chwip o Stori Brifathro? J D Jennings
Harri Hwfer – Mari Wynn Hughes
Bywyd am Fywyd – Mari Wynn Hughes
Y Deryn Du – Bob Eynon
Crwydro’r Mor Mawr – Bob Eynon
Rhywbeth i Bawb – Bob Eynon
Dol Rhydian – Bob Eynon
Ysgol Lol – Nicholas Daniels
Borley Cymru – J Towyn Jones
A Gwrandawodd y Mor – Pauline Fisk
Wrth y Llyw – Gwen Redvers Jones
Dirgelwch y Bont – Hywel Griffiths
Trwy’r Tonnau – Manon Steffan Ros
Gelert – Gwen Pritchard Jones
Ogof y Brenin Arthur – Myrddin ap Dafydd
Aderyn Brau – Mared Llwyd
Cwlwm Gwaed – Gwen Parrott
Creadyn – Gwion Hallam x 2
Sgwbi Dw AUr – Caryl Lewis
Stwff – Guto S Tomos
Pac o Straeon Rygbi 1
Pac o Straeon Rygbi 2
Y Ddwy Lisa – Gareth F Williams
Lleidr Amser – Terry Pratchett
Ta Ta Tryweryn – Gwenno Huws
Yr Ymwelwyr – Richard Foxhall
Bachgen yn y Mor- Morris Gleitzman
Academi Iwan – Jeffries & Goffe
Noson Wefreiddiol i Mewn - Jeffries & Goffe
Codi Bwganod – Rhiannon Wyn
Y Cwestiwn Mawr – Meinir Pierce Jones
Beicio yn y Gwaed – E a Vincent
Dan Deimlad, Dan Chwerthin – Myrddin ap Dafydd
Milwr Bychan – Bernard Ashley
Achub y Cwm – Gwenno Redvers Jones