Working at Treganna

Pennaeth

Gweledigaeth yr Ysgol

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma.
Fluency in Welsh is a requirement of these posts