Blwch Sylwadau

  • Beth sy’n gweithio’n dda yn Nhreganna?
  • Beth sydd angen gwella yn yr Ysgol?
  • Fedrwch chi gynnig arbenigedd , sgil arbennig o unrhyw fath ac awr i rannu’ch sgil, diddordeb neu wybodaeth gyda’n disgyblion

Esiamplau Cynorthwyo yn y dosbarth

    Os wyt ti yn becso am unrhywbeth, mae croeso i ti sôn yn fan hyn. Does dim rhaid i ti gofnodi dy enw – ond mae’n gymorth i ni wybod enw’r dosbarth er mwyn i ni helpu. Mae’r athrawon a finnau wedi hen arfer â gweithio’n dawel, o dan yr wyneb i ddatrys problemau, newid llwybrau bwlis a pheidio datgelu cyfrinachau. Os nad wyt ti am i ni wybod dy enw, cofnoda Ebost yn enw’r dosbarth yn unig fel hyn “gwenhwyfar@ysgoltreganna.cardiff.sch.uk“.

    Mr Harries