Defnyddio’r We


  • Fe fydd nifer o gyfrifiaduron neu llyfrau chrome yn eich dosbarth wedi cysylltu â’r rhyngrwyd. Fe fydd eich athro/awes wedi trafod canllawiau defnyddio gyda chi. Dylech gofio y rheolau syml yma ar bob adeg
  • Defnyddiwch eich ffeiliau personol yn unig
  • Fe fydd pob defnydd o’r we yn cael ei fonitro a’i oruchwylio yn ofalus.
  • Peidiwch ymgeisio i fynd ar lein heb ganiatad eich athro/awes
  • Ni chaniateir E-bost unigol na defnydd o ystafelloedd sgwrsio ar lein ( ar wahan i Hwb) ar rwydwaith yr Ysgol. Peidiwch roi eich enw, cyfeiriad, rhif ffon neu drefnu cwrdd ag unrhywun ar lein
  • Ni ddylech lawrlwytho o unrhywle arall heb ganiatâd eich athro/awes
  • Mae’r rhyngrwyd yn fyd cyhoeddus iawn. Anfonwch negeseuon sydd yn gwrtais a synhwyrol ar bob adeg
  • Dywedwch wrth eich athro/awes neu eich rhieni yn syth os byddwch yn derbyn unrhyw neges neu yn dod ar draws unrhyw ddefnydd ych a fi.
  • Os nad ydych yn sïwr – dywedwch beth bynnag. Fe fydd Athrawon yn trin eich sylw yn dawel a chyfrinachol ac fe fyddwch wedi cyfrannu at wneud y rhyngrwyd yn lle gwell ar gyfer holl blant Caerdydd.

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn Nhreganna