Newyddion

Archebu a Canslo Prydau Ysgol

I archebu cinio mae angen:
Mewngofnodi a dewis “Make and View Bookings”

Tudalen y Calendr
Mae’r pryd yn troi yn las wedi i chi ddewis

Log in and click on make and view bookings

 

I ganslo cinio mae angen:

Ail glicio ar y blwch glas yn y calendr

Rhaid canslo cyn 8am ar fore’r cinio

Gwisgoedd y Sioe Nadolig – Blwyddyn 4

Mae’r Sioe Nadolig yn agosáu felly mae’n bryd trafod gwisgoedd y plant!

Ar gyfer y gân gyntaf ‘Cerdded yn y croen llygaid ti’, bydd angen i’r plant wisgo cot gaeaf (mae cot ysgol yn iawn) a het / sgarff.

Ar gyfer yr ail gân ‘Stori’r Preseb’, bydd angen i’r plant wisgo crys / crys-t gwyn, trowsus du ac esgidiau du.

Bydd ambell blentyn yn cael eu dewis i fod yn rhan o olygfa’r Geni yn ystod yr ail gân ‘Stori’r Preseb’, felly bydd angen gwisg arnyn nhw sy’n briodol ar gyfer eu rôl. Bydd y plant yn gwybod beth yw eu rolau erbyn Dydd Gwener.

Os oes unrhyw broblemau, cysylltwch gyda’r ysgol.

Diolch,

Miss Lewis, Mrs Davage, Miss Williams and Mr Evans.

 

Gwaith Cartref Wythnosau 12 a 13

Ffair Nadolig Oes Victoria

Helo blant!

Mae’r tymor hwn yn symud ymlaen yn gyflym! I ddathlu diwedd ein thema “Oes Victoria,” fe fyddem yn cynnal Ffair Nadolig Oes Victoria. Fe fydd croeso mawr i’ch rhieni a ffrindiau i neaudd yr ysgol:

Dydd Mawrth 17eg o Ragfyr, 2.00-3.00yh.

Fe fydd cyfle i chi greu busnes i werthu nwyddau Oes Victoria, i chwarae gyda theganau a gemau Oes Victoria, i wisgo eich gwisgoedd Oes Victoria ac i siarad am bopeth rydych wedi ei ddysgu am y thema.

Eich gwaith cartref dros y pythefnos nesaf yw i greu tegan neu gem Oes Victoria i ddangos yn y ffair. Mae digon o wybodaeth ar y we. Cliciwch ar y linc a’r codiau “QR” isod i weld rhai syniadau. Edrychwn ymlaen at weld eich gwaith!

Syniadau gwaith cartref creu tegan neu gem Oes Victoria

Bydd angen i chi ddod â’ch tegan/gêm Fictoraidd i’r ysgol erbyn dydd Gwener 13/12/19.

Does dim geiriau sillafu am weddill y tymor yma. Cofiwch ddal ati i ddysgu caneuon y sioe Nadolig, sydd ar dudalen “Teams” eich dosbarth.

Mwynhewch!

Athrawon Blwyddyn 4.

 

 

Gwaith Cartref Wythnos 12 ac 13

Ffair Nadolig Oes Victoria

Helo blant!

Mae’r tymor yn gyflym yn symud ymlaen! I ddathlu diwedd ein them “Oes Victoria,” fel fydd Ffair Nadolig Oes Victoria.  Fe fydd croeso mawr i’ch rhieni a’ch ffrindiau i neuadd yr ysgol  ar:

Ddydd Mawrth 17eg o Ragfyr 2.00 – 3.00pm.

Fe fydd cyfle i chi greu busnes i werthu nwyddau Oes Victoria, chwarae gemau a theganau Oes Victoria, gwisgo dillad Oes Victoria a thrafod beth rydych wedi ei ddysgu yn y thema.

Eich gwaith cartref dros y pythefnos nesaf bydd i greu tegan neu gêm Fictoraidd i ddangos yn y Ffair.  Mae digonedd o wybodaeth ar y we. Cliciwch ar y codau QR neu’r linc isod i weld mwy o syniadau. Edrychwn ymlaen gweld eich gwaith celf!

Syniadau gwaith cartref creu tegan neu gem Oes Victoria

 

Bydd angen i chi ddod â’ch tegan/gêm Fictoraidd i’r ysgol erbyn dydd Gwener 13/12/19.

Does dim geiriau sillafu am weddill y tymor yma. Cofiwch ddal ati i ddysgu caneuon y sioe Nadolig, sydd ar dudalen “Teams” eich dosbarth.

Mwynhewch!

Athrawon Blwyddyn 4.

 

 

Negeseuon Testun SMS

Ar hyn o bryd fe fyddwch yn derbyn negeseuon a nodiadau atgoffa drwy SMS ar eich ffon symudol. Fe fydd y cynllun yma yn dirwyn i ben ar ôl Nadolig. Er mwyn parahau i dderbyn negeseuon gan Treganna fe fydd angen i chi osod Groupcall Xpression ar eich ffôn neu eLechen.

Lawrlwytho a Chofrestru Xpressions