Gwibdaith Blwyddyn 5 i Ganolfan Liddington

Dydd Llun   11/10/2021

Gadael yr Ysgol 7am

Dychwelyd 6:45pm

Lluniau, negeseuon a diweddariadau ar Drydar Bl 5

 

Dillad

Crys T Addysg Gorfforol Ysgol

Trowsus tracwisg a ‘sgidiau rhedeg

Siwmper neu grys chwys a chot law

Cofiwch labelu gydag enw’r plentyn

 

Bydd angen cyflwyno unrhyw feddyginiaethau mewn amlen yn dangos

Enw’r disgybl

Maint ac amlder y dôs

 

Bydd hefyd angen

Cinio ac ychydig o fyrbrydau

Dwr

Llyfr neu bos ar gyfer y siwrnai

Dim ffonau symudol, camerau  na offer/gem trydanol os gwelwch yn dda.