06.07.20 – 10.07.20 – Wythnos mabolgampau, iechyd, lles a ffitrwydd

Helo Blwyddyn 3,

Wel, rydyn ni mor gyffrous i’ch croesawu chi gyd yn ôl i’r ysgol yr wythnos hon, ac yn edrych ymlaen yn fawr at weld bob un ohonoch. Ar eich diwrnod yn yr ysgol, bydd cyfle i ni glywed newyddion ein gilydd, a chwblhau tasgau a gwahanol weithgareddau gyda’n gilydd. Ar gyfer gweddill yr wythnos, pan dydych chi ddim yn yr ysgol, rydyn ni wedi paratoi wythnos mabolgampau, iechyd a lles ar eich cyfer, gyda phob cymuned yn cystadlu yn erbyn ei gilydd! Felly, amdani Blwyddyn 3! Pwy fydd yn fuddugol tybed? Pwyll, Manawydan neu Branwen? Fe fyddwn ni hefyd yn dewis bachgen a merch o’r flwyddyn sydd wedi serennu yn y gweithgareddau ac wedi dangos ymdrech arbennig, a bydd gwobr i’r enillwyr. Gwyliwch y fideo yma cyn dechrau – efallai bydd ambell i wyneb cyfarwydd yno i’ch sbarduno/ysbrydoli!

Yna, darllenwch y pwerbwynt yma ar gyfer cyfarwyddiadau’r wythnos, cyn mynd ati i ddechrau ar eich gweithgareddau gan ddilyn y cerdyn bingo yma Cofiwch dynnu lluniau ac anfon fideos ohonoch yn cwblhau’r gweithgareddau er mwyn i ni weld eich ymdrechion a gallu gwobrwyo’r bachgen a’r merch sydd wedi ceisio eu gorau glas drwy gydol yr wythnos. Bydd sianel newydd yn Teams er mwyn uwchlwytho’ch fideos a’ch lluniau. Bydd hefyd linc Flipgrid o fewn y sianel ar gyfer uwchlwytho fideos. Dewiswch chi y ffordd sydd orau gennych chi. Byddwch yn derbyn 5 pwynt i’ch cymuned ar gyfer pob gweithgaredd rydych chi’n ei gwblhau. Felly, y po fwyaf o weithgareddau y byddwch chi’n eu cwblhau, y mwyaf o bwyntiau y gallwch chi eu hennill! Uwchlwythwch lun o’ch cerdyn bingo gyda cylch neu groes drwy bob un gweithgaredd rydych chi wedi ei gwblhau i Assignments erbyn 12:00 dydd Gwener. Byddwn ni yna’n cyfri’r pwyntiau ac yn cyhoeddi’r cymuned buddugol, yn ogystal â’r plant sydd wedi ennill athletwr ac athletwraig y flwyddyn, cyn diwedd y tymor!

 

GWEITHGAREDDAU DYDDIOL AC WYTHNOSOL

POB DYDD: 5 i 10 munud yr un.

TTRockstars      

BUGS Online        

Gwrando ar a Darllen Llyfrau Cymraeg (Diolch Mr Chappell Penygroes)

NEWYDD – Darllen Llyfrau Cymraeg (Diolch Mrs Roberts Ysgol Gwaun Gyfi)

NEWYDDCoeden Ddarllen Rhydychen

POB WYTHNOS

3 phrawf Rhifau Rhagorol   – HELP AR GYFER YMARFER YMA

Sillafu Cymraeg

NEW AND UPDATED – English spellings 1,2,3

 

Pob lwc a mwynhewch y mabolgampau!

Welwn ni chi yn ystod yr wythnos,

Miss Morris, Ms Hopkins a Mr Thomas-Williams