GWEITHIO GARTREF

Gwaith Saesneg fydd dros y bythefnos nesaf, felly bydd y canllwaiau a chyfarwyddiadau yn Saesneg.

Cofiwch, peidiwch a theimlo’n gaeth i’r fformat rydyn ni’n ei osod i chi.  Efallai hoffech

chi argraffu’r daflen, ei gwblhau ar lein neu ysgrifennu’r gwaith mewn llyfr. Gwnewch

beth sydd orau i chi. Cofiwch, os ydych chi’n ansicr ynghylch ysgrifennu rhywbeth ar

bapur, mae croeso i chi drafod eich syniadau a gofyn i’ch rhieni eu hysgrifennu neu eu

recordio fel gwaith ar lafar.

 

Angen help gyda dod o hyd i’r gwaith neu fformat y ffeiliau? Rhowch wybod drwy “TEAMS”neu e-bost.

GWEITHGAREDDAU DYDDIOL AC WYTHNOSOL  

POB DYDD: 5 i 10 munud yr un.

TTRockstars      

BUGS Online         

Darllen Cymraeg

POB WYTHNOS

3 phrawf Rhifau Rhagorol                       Sillafu Cymraeg

GWAITH YR WYTHNOS 08.06.2020 

This week we’re going to take some time to look at who we are and what makes us special, as well as what makes other people special. Let’s take some time to reflect, some time to discuss and some time to celebrate each other!

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday/Friday 

If you complete the tasks, there are plenty more to do here: GWEITHGAREDDAU HWYL!

DEWIS EICH GWAITH 

Fel yn yr ysgol, dewisiwch y lliw sy’n gweithio i chi!

Peidiwch a mynd am ddim sy’n rhy hawdd nac yn rhy anodd. Coch yw’r lliw hawsaf.

FFRYDIO BYW 

Rydym yn parhau gyda’r galwadau ffrydio byw’r wythnos hon a chewch wybodaeth bellach wrth eich athro dosbarth ar ‘Teams’. Cyfarwyddiadau fan hyn.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth gyda hyn oll. Mae’r adborth wedi

bod yn gadarnhaol tu hwnt gan blant a rhieni hyd yma.

Teams App – https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

DIOLCH!! 

Mr T-W, Miss Hopkins a Miss Morris

Twitter@Bl3Treganna