Meithrin – Caru Canu

Caru Canu

Mae plant bach yn caru canu a chyd-ganu gyda theulu a ffrindiau. Mae’r caneuon yma’n cynnig cyfle i wylio a chanu caneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes wrth ddysgu am anifeiliaid, ystumiau, cyfri a’r tywydd. Ac i’r rhai sydd angen ‘amser tawel’, mae ‘na hwiangerddi i’w helpu cysgu hefyd!

Caneuon carioci Caru Canu i’w lawrlwytho

Dewch i wylio a gwrando ar y caneuon …