CRA

Cymdeithas Rhieni Athrawon Ysgol Treganna

Croeso! Welcome!
Carem eich gwahodd i gynorthwyo a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r GRhA.  Mae’n dipyn o hwyl ac yn ffordd wych i gwrdd â rhieni eraill.

Elusen gofrestredig yw Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Treganna (CRhA). Byddwn yn codi arian ar gyfer adnoddau ychwanegol i’r Ysgol neu er mwyn cynorthwyo gyda chostau gweithgareddau .Diolch i gefnogaeth rhieni medrwn gynnal nifer fawr o ddigwyddiadau a chynnig help llaw ymarferol , sylweddol i’r ysgol.

Mae ychydig o’ch Cymorth yn gwneud gwahaniaeth mawr!

Cysylltu
I gysylltu â ni:

  • siaradwch a’ch cynrychiolydd dosbarth
  • darllenwch gylchlythyr yr ysgol
  • ysgrifennwch at ysgoltregannapta@gmail.com
  • gweler y grwpiau dosbarth WhatsApp
  • cewch hyd i ni @crhatreganna ar Trydar

Ar beth ydyn ni’n gwario’r arian?
Fe fydd defibrillator yn cyrraedd y cyntedd yn dilyn hyfforddiant staff diolch i gefnogaeth y Gymdeithas. Ar hyn o bryd rydym yn codi arian i adeiladu ardal dysgu awyr agored  ‘Y Gorlan’. Mae blwyddyn 4 yn cydweithio gyda gwirfoddolwyr ac aelodau o’r Gymdeithas er mwyn dylunio’r ardal newydd gyffrous yma.

Codi Arian
Cofrestrwch ar easyfundraising.org.uk a dewiswch Ysgol Gymraeg Treganna PTA fel eich elusen i ennill arian am ddim i’r GRhA! Mae modd i chi a’ch teulu lawrlwytho app er mwyn hwyluso’ch archeb tra’n hyrwyddo gwaith y Gymdeithas.