Blwyddyn 4 – Gwefannau

Hanner Tymor Hapus

See the source image

 

Rydych chi wedi gweithio mor galed yn ystod yr wythnosau diwethaf ac wedi mynd tu hwnt i ofynion ni fel staff. Hoffem nodi nad ydyn ni gallu canmol eich ymroddiad a’ch gwaith ddigon. Yn wythnosol, rydyn ni wedi ei’n syfrdanu gyda pha mor wych yw’r gwaith, pa mor ddoniol yw eich fideos, a pha mor galed rydych chi wedi brwydro yn TT Rockstars. Hyfryd oed clo’r tymor gyda gweld eich wynebau ar y sgrin.

Eich gwaith cartref dros yr hanner tymor yw:

 

Staff Blwyddyn 4.