Blwyddyn 3 – Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Helo bawb. Mae’r gwaith cartref bellach ar teams yn wythnosol. Mae linc fan hyn at Teams

Mwynhewch!

Gwaith Cartref 25/9/20

Helo! 

Yr wythnos hon rydym wedi bod yn dysgu am ddiwrnod mewn bywyd milwr Rhufeinig gan gyfuno hyn gyda’r hyn yr ydym wedi ei ddysgu am y clocCofiwch ymarfer dweud yr amser a darllen y cloc analog a digidol bob dyddMae’r gȇm yma yn help i chi ymarferhttps://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/116/telling-the-time 

Dyma ddolen i lyfrau darllen Cymraeg.  

Beth edrych ar rhai o rhain hefyd! 

Mae gwaith cartref yr wythnos hon ar Teams y dosbarth unwaith etoEwch ati i ddilyn y cyfarwyddiadau yn yr Assignment er mwyn gweld beth sydd yn rhaid ei wneud. 

Mwynhewch y penwythnos, 

Miss Morris, Ms Hopkins a Mr Thomas-Williams 

Gwaith Cartref 18.09.20

Helo!

Wel, diwedd wythnos arall brysur ym Mlwyddyn 3! Mae’r plant yn dechrau setlo i drefn Blwyddyn 3 bellach ac rydyn ni wrth ein boddau yn gweld eu gwaith a’u ymdrech gwych bob dydd. Fe wnaethon ni ddechrau cael blas ar wersi Saesneg heddiw, felly ail-edrych dros yr hyn a wnaethon ni yn y dosbarth fydd y gwaith cartref, a chyfle i chi’r rhieni gael blas ar weithgareddau StepStar. Mae gwaith cartref yr wythnos hon ar Teams y dosbarth unwaith eto. Ewch ati i ddilyn y cyfarwyddiadau yn yr Assignment er mwyn gweld beth sydd yn rhaid ei wneud.

Fe wnaethon ni gyfarfod ychydig o ffrindiau newydd sydd wedi bod yn ein helpu  ni i ddysgu Saesneg am y tro cyntaf.

Mwynhewch y penwythnos, gan obeithio y bydd yr haul yn dal i wenu!

Diolch!

Miss Morris, Ms Hopkins a Mr Thomas-Williams

Gwaith Cartref 11/9/20

Annwyl blant,  

Rydych wedi ymgartrefu yn anhygoel o dda ym mlwyddyn 3 serch y trefniadau a’r heriau newydd ac mae’r athrawon wedi mwynhau dod i’ch nabod. Mae’n siwr eich bod wedi blino’n lan ar ddiwedd bob dydd ac y byddwch yn edrych ymlaen at ymlacio dros y penwythnos 

Mae eich Gwaith Cartref yr wythnos hon ar y rhan aseiniadau (assignments) yn “TEAMS”. Fel esboniwyd yn y dosbarth dydd Gwener, ewch yma i weld eich tasg a’i gwblhau.  

Teams: https://hwb.gov.wales/       

Mae fideo help yma ar gyfer aseiniadau (assignments) ar teams.  

Fideo 

DIOLCH!!  

Mr T-W, Miss Hopkins a Miss Morris  

Twitter@Bl3Treganna 

 

06.07.20 – 10.07.20 – Wythnos mabolgampau, iechyd, lles a ffitrwydd

Helo Blwyddyn 3,

Wel, rydyn ni mor gyffrous i’ch croesawu chi gyd yn ôl i’r ysgol yr wythnos hon, ac yn edrych ymlaen yn fawr at weld bob un ohonoch. Ar eich diwrnod yn yr ysgol, bydd cyfle i ni glywed newyddion ein gilydd, a chwblhau tasgau a gwahanol weithgareddau gyda’n gilydd. Ar gyfer gweddill yr wythnos, pan dydych chi ddim yn yr ysgol, rydyn ni wedi paratoi wythnos mabolgampau, iechyd a lles ar eich cyfer, gyda phob cymuned yn cystadlu yn erbyn ei gilydd! Felly, amdani Blwyddyn 3! Pwy fydd yn fuddugol tybed? Pwyll, Manawydan neu Branwen? Fe fyddwn ni hefyd yn dewis bachgen a merch o’r flwyddyn sydd wedi serennu yn y gweithgareddau ac wedi dangos ymdrech arbennig, a bydd gwobr i’r enillwyr. Gwyliwch y fideo yma cyn dechrau – efallai bydd ambell i wyneb cyfarwydd yno i’ch sbarduno/ysbrydoli!

Yna, darllenwch y pwerbwynt yma ar gyfer cyfarwyddiadau’r wythnos, cyn mynd ati i ddechrau ar eich gweithgareddau gan ddilyn y cerdyn bingo yma Cofiwch dynnu lluniau ac anfon fideos ohonoch yn cwblhau’r gweithgareddau er mwyn i ni weld eich ymdrechion a gallu gwobrwyo’r bachgen a’r merch sydd wedi ceisio eu gorau glas drwy gydol yr wythnos. Bydd sianel newydd yn Teams er mwyn uwchlwytho’ch fideos a’ch lluniau. Bydd hefyd linc Flipgrid o fewn y sianel ar gyfer uwchlwytho fideos. Dewiswch chi y ffordd sydd orau gennych chi. Byddwch yn derbyn 5 pwynt i’ch cymuned ar gyfer pob gweithgaredd rydych chi’n ei gwblhau. Felly, y po fwyaf o weithgareddau y byddwch chi’n eu cwblhau, y mwyaf o bwyntiau y gallwch chi eu hennill! Uwchlwythwch lun o’ch cerdyn bingo gyda cylch neu groes drwy bob un gweithgaredd rydych chi wedi ei gwblhau i Assignments erbyn 12:00 dydd Gwener. Byddwn ni yna’n cyfri’r pwyntiau ac yn cyhoeddi’r cymuned buddugol, yn ogystal â’r plant sydd wedi ennill athletwr ac athletwraig y flwyddyn, cyn diwedd y tymor!

 

GWEITHGAREDDAU DYDDIOL AC WYTHNOSOL

POB DYDD: 5 i 10 munud yr un.

TTRockstars      

BUGS Online        

Gwrando ar a Darllen Llyfrau Cymraeg (Diolch Mr Chappell Penygroes)

NEWYDD – Darllen Llyfrau Cymraeg (Diolch Mrs Roberts Ysgol Gwaun Gyfi)

NEWYDDCoeden Ddarllen Rhydychen

POB WYTHNOS

3 phrawf Rhifau Rhagorol   – HELP AR GYFER YMARFER YMA

Sillafu Cymraeg

NEW AND UPDATED – English spellings 1,2,3

 

Pob lwc a mwynhewch y mabolgampau!

Welwn ni chi yn ystod yr wythnos,

Miss Morris, Ms Hopkins a Mr Thomas-Williams

Dysgu o Adref 29.06.2020

PWYSIG – EDRYCHWCH YN OFALUS AR EICH GWEITHGAREDDAU WYTHNOSOL A DYDDIOL –  WEDI DIWEDDARU.

Gwaith CYMRAEG fydd yr wythnos hon.

Cofiwch, peidiwch a theimlo’n gaeth i’r fformat rydyn ni’n ei osod i chi.  Efallai hoffech chi argraffu’r daflen, ei gwblhau ar lein neu ysgrifennu’r gwaith mewn llyfr. Gwnewch beth sydd orau i chi. Cofiwch, os ydych chi’n ansicr ynghylch ysgrifennu rhywbeth ar bapur, mae croeso i chi drafod eich syniadau a gofyn i’ch rhieni eu hysgrifennu neu eu recordio fel gwaith ar lafar. 

Angen help gyda dod o hyd i’r gwaith neu fformat y ffeiliau? Rhowch wybod drwy TEAMS”neu e-bost. 

 

GWEITHGAREDDAU DYDDIOL AC WYTHNOSOL   ***WEDI DIWEDDARU***

POB DYDD: 5 i 10 munud yr un. 

TTRockstars       

BUGS Online          

Gwrando ar a Darllen Llyfrau Cymraeg (Diolch Mr Chappell Penygroes)

NEWYDD – Darllen Llyfrau Cymraeg (Diolch Mrs Roberts Ysgol Gwaun Gyfi)

NEWYDDCoeden Ddarllen Rhydychen 

POB WYTHNOS 

3 phrawf Rhifau Rhagorol   – HELP AR GYFER YMARFER YMA                    

Sillafu Cymraeg 

NEW AND UPDATED – English spellings 1,2,3

 

GWAITH YR WYTHNOS 29.06.2020  

Wythnos Gymraeg.

Wythnos hon mi fyddwn yn adeiladu ar waith wythnos ddiwethaf gan feddwl am y bobl sy’n dod a chariad i’n bywydau!

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau a Gwener

 Os ydych chi’n gorffen yr holl dasgaumae digon o syniadau fan hyn i’ch cadw’n brysur: GWEITHGAREDDAU HWYL!

DEWIS EICH GWAITH  

Fel yn yr ysgoldewisiwch y lliw sy’n gweithio i chi! 

Peidiwch a mynd am ddim sy’n rhy hawdd nac yn rhy anodd.

FFRYDIO BYW  

Rydym yn parhau gyda’r galwadau ffrydio byw’r wythnos hon a chewch wybodaeth bellach wrth eich athro dosbarth ar ‘Teams’. Cyfarwyddiadau fan hyn. 

Diolch yn fawr iawn am eich holl gefnogaeth yn ystod y cyfnod yma. Rydyn ni’n gwerthfawrogi’n fawr. Cofiwch ebostio neu anfon neges ar Teams os oes unrhyw broblemau / gwestiynau yn codi. 

Teams App – https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

 

DIOLCH!!  

Mr T-W, Miss Hopkins a Miss Morris 

Twitter@Bl3Treganna 

 

Blwyddyn 3 – Gwaith Cartref – 15.06.2020

GWEITHIO GARTREF 

 GWAITH CYMRAEG WYTHNOS YMA.  

Cofiwch, peidiwch a theimlo’n gaeth i’r fformat rydyn ni’n ei osod i chi.  Efallai hoffech 

chi argraffu’r daflen, ei gwblhau ar lein neu ysgrifennu’r gwaith mewn llyfr. Gwnewch 

beth sydd orau i chi. Cofiwch, os ydych chi’n ansicr ynghylch ysgrifennu rhywbeth ar 

bapur, mae croeso i chi drafod eich syniadau a gofyn i’ch rhieni eu hysgrifennu neu eu 

recordio fel gwaith ar lafar. 

Angen help gyda dod o hyd i’r gwaith neu fformat y ffeiliau? Rhowch wybod drwy TEAMS”neu e-bost. 

 

GWEITHGAREDDAU DYDDIOL AC WYTHNOSOL   

POB DYDD: 5 i 10 munud yr un. 

TTRockstars       

BUGS Online          

Gwrando ar a Darllen Lyfrau Cymraeg (Diolch Mr Chappell Penygroes)

Darllen Llyfrau Cymraeg (Diolch Mrs Roberts Ysgol Gwaun Gyfi)

POB WYTHNOS 

3 phrawf Rhifau Rhagorol                       Sillafu Cymraeg 

 

GWAITH YR WYTHNOS 15.06.2020  

Yr wythnos honrydym ni am ddychmygu sut le fyddai ein Byd delfrydolYn ystod y cyfnod hwnrydyn ni wedi cael amser i feddwl a mwynhau’r pethau bychainTybed sut le fydd y Byd wedi’r cyfnod hwn ddod i ben? Sut le hoffech chi i’r Byd fod? Beth fyddai eich Byd delfrydol chi tybed? 

Dydd Llun 

Dydd Mawrth 

Dydd Mercher 

Dydd Iau 

 Os ydych chi’n gorffen yr holl dasgaumae digon o syniadau fan hyn i’ch cadw’n brysur: GWEITHGAREDDAU HWYL!

 

DEWIS EICH GWAITH  

Fel yn yr ysgoldewisiwch y lliw sy’n gweithio i chi! 

Peidiwch a mynd am ddim sy’n rhy hawdd nac yn rhy anodd.

 

FFRYDIO BYW  

Rydym yn parhau gyda’r galwadau ffrydio byw’r wythnos hon a chewch wybodaeth bellach wrth eich athro dosbarth ar ‘Teams’. Cyfarwyddiadau fan hyn. 

Diolch yn fawr iawn am eich holl gefnogaeth yn ystod y cyfnod yma. Rydyn ni’n gwerthfawrogi’n fawr. Cofiwch ebostio neu anfon neges ar Teams os oes unrhyw broblemau / gwestiynau yn codi. 

Teams App – https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

 

DIOLCH!!  

Mr T-W, Miss Hopkins a Miss Morris 

Twitter@Bl3Treganna 

 

GWEITHIO GARTREF

Gwaith Saesneg fydd dros y bythefnos nesaf, felly bydd y canllwaiau a chyfarwyddiadau yn Saesneg.

Cofiwch, peidiwch a theimlo’n gaeth i’r fformat rydyn ni’n ei osod i chi.  Efallai hoffech

chi argraffu’r daflen, ei gwblhau ar lein neu ysgrifennu’r gwaith mewn llyfr. Gwnewch

beth sydd orau i chi. Cofiwch, os ydych chi’n ansicr ynghylch ysgrifennu rhywbeth ar

bapur, mae croeso i chi drafod eich syniadau a gofyn i’ch rhieni eu hysgrifennu neu eu

recordio fel gwaith ar lafar.

 

Angen help gyda dod o hyd i’r gwaith neu fformat y ffeiliau? Rhowch wybod drwy “TEAMS”neu e-bost.

GWEITHGAREDDAU DYDDIOL AC WYTHNOSOL  

POB DYDD: 5 i 10 munud yr un.

TTRockstars      

BUGS Online         

Darllen Cymraeg

POB WYTHNOS

3 phrawf Rhifau Rhagorol                       Sillafu Cymraeg

GWAITH YR WYTHNOS 08.06.2020 

This week we’re going to take some time to look at who we are and what makes us special, as well as what makes other people special. Let’s take some time to reflect, some time to discuss and some time to celebrate each other!

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday/Friday 

If you complete the tasks, there are plenty more to do here: GWEITHGAREDDAU HWYL!

DEWIS EICH GWAITH 

Fel yn yr ysgol, dewisiwch y lliw sy’n gweithio i chi!

Peidiwch a mynd am ddim sy’n rhy hawdd nac yn rhy anodd. Coch yw’r lliw hawsaf.

FFRYDIO BYW 

Rydym yn parhau gyda’r galwadau ffrydio byw’r wythnos hon a chewch wybodaeth bellach wrth eich athro dosbarth ar ‘Teams’. Cyfarwyddiadau fan hyn.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth gyda hyn oll. Mae’r adborth wedi

bod yn gadarnhaol tu hwnt gan blant a rhieni hyd yma.

Teams App – https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

DIOLCH!! 

Mr T-W, Miss Hopkins a Miss Morris

Twitter@Bl3Treganna

Dysgu o Adref 2/6/20

HELO BLANT!  

(English web page available for parents)  

Gobeithio eich bod wedi cael wythnos wych yn yr haul. Pwy sydd wedi cwblhau’r fideo ymarfer corff newydd? Pwy welodd Eisteddfod T ar y teledu? 

Mae 3 tasg yr wythnos hon Iaith, Mathemateg a Hanes.

Cofiwchpeidiwch a theimlo’n gaeth i’r fformat rydyn ni’n ei osod i chi.  Efallai hoffech chi argraffu’r daflenei gwblhau ar lein neu ysgrifennu’r gwaith mewn llyfr. Gwnewch beth sydd orau i chi. Cofiwchos ydych chin ansicr ynghylch ysgrifennu rhywbeth ar bapurmae croeso i chidrafod eich syniadau a gofyn i’ch rhieni eu hysgrifennu neu eu recordio fel gwaith ar lafar.   

Angen help gyda dod o hyd i’r gwaith neu fformat y ffeiliau? Rhowch wybod drwy  TEAMS”neu e-bost.  

GWEITHGAREDDAU DYDDIOL AC WYTHNOSOL  

POB DYDD: i 10 munud yr un.  

TTRockstars                                                       BUGS Online                                                      Darllen Cymraeg  

POB WYTHNOS  

3 phrawf Rhifau Rhagorol                       Sillafu Cymraeg  

DEWIS EICH GWAITH – Gwahaniaethu  

Fel yn yr ysgoldewisiwch y lliw sy’n gweithio i chi!  

Peidiwch a mynd am ddim sy’n rhy hawdd nac yn rhy anoddCoch yw’r lliw haws.   

 

Ffrydio byw 

Rydym yn parhau gyda’r galwadau ffrydio byw’r wythnos hon a chewch wybodaeth bellach wrth eich athro dosbarth ar ‘teams’. Cyfarwyddiadau fan hyn.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth gyda hyn ollMae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol tu hwnt gan blant a rhieni hyd yma 

Teams App – https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 

GWAITH YR WYTHNOS 2/6/20 

Gwaith Cymraeg wythnos yma. 

Dydd Mawrth Iaith

Dydd Mercher Mathemateg

Dydd Iau a Gwener / Thursday and Friday – Tasg Hanes

 

 Os ydych chi’n gorffen y tasgau i gyd mae digonedd o syniadau fan hyn o bethau hwylus i’w gwneud – GWEITHGAREDDAU HWYL 

Cofiwch atgoffa eich rhieni i ddarllen y fersiwn Saesneg o’r dudalen yma.   

DIOLCH!!   

Mr T-W, Miss Hopkins a Miss Morris  Twitter@Bl3Treganna 

Hanner tymor

Hanner tymor 25/05/20 – 29/05/20

Wel, mae gwyliau’r hanner tymor wedi cyrraedd. Diolch i chi gyd am eich holl waith caled dros yr hanner tymor gwahanol diwethaf yma, a diolch i chi’r rhieni am eich holl gefnogaeth. Rydyn ni’n gwerthfawrogi’r gefnogaeth ac ymdrech yn fawr iawn, ac wrth ein boddau yn derbyn gwaith y plant. Tasg opsiynol yw’r dasg hon, ac felly does dim pwysau i’w gwblhau. Gobeithio gewch chi gyfle i ymlacio, ac mi welwn ni chi ar ol y gwyliau. Fe fyddwn ni yn ol ar-lein 02/06/2020.

Dyma eich cyfle chi i fod yn greadigol! Gwyliwch rai o’r fideos myfyrdod isod redden ni’n arfer eu gwneud yn y dosbarth fel sbardun, ac yna ewch ati i greu eich myfyrdod eich hun.

Fe gewch chi:

  • greu eich fidio eich hunain yn seiliedig ar un o’r rhai o’r sianel
  • greu darn o gelf yn seiliedig ar un o’r fideos – peintio, lliwio, mosaic, defnyddiau gwahanol
  • greu darn o gerddoriaeth a fyddai’n addas ar gyfer myfyrio a chael ‘amser tawel’
  • greu dawns i gyd-fynd gyda’r fidio, neu all ein helpu i ymlacio a chael ‘amser meddwl’

 Fideo opsiynol

https://www.youtube.com/watch?v=QQCnWvwrO8U

Sianel Youtube Cosmic Kids Yoga os hoffech ddewis fideo gwahanol

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga/videos

 

Hanner tymor hapus i chi gyd,

Cadwch yn saff,

Miss Morris, Ms Hopkins a Mr T-W