Blwyddyn 3 – Gwaith Cartref

Gwaith Cartref 21.06.19

Gwaith Cartref:

Eich gwaith cartref yw  ymarfer eich tablau. Dewisiwch y tabl sydd yn eich herio chi y mwyaf!

STEP STAR:

Next week’s spelling pattern is ‘i_e’. Here is Mr Thorne’s video:

The words you’ll need to learn are:

ice

rice

mile

bite

bike

dive

drive

kite

polite

quite

 

Mwynhewch y penwythnos,

Staff Bl 3

Gwaith Cartref 14/6/19

Gwaith Cartref:

Wythnos nesaf fe fyddwn yn cychwyn dysgu am y galon. Beth am wneud eich gwaith ymchwil cyn dod i’r ysgol ar ddydd Llun. Dilynwch y linc isod i ddarllen mwy am y galon.

https://www.gweiddi.org/rhifynnau/rhifyn-53-y-galon/beth-yw-calon/ 

STEP STAR

Next week’s spelling pattern is ‘igh’. Here is Mr Thorne’s video:

The words you’ll need to learn are:

light

bright

fight

sight

night

knight

mighty

high

flight

right

Nofio

Fe fydd angen dod â phyjamas i wisgo yn y pwll dydd Iau (20.06.19).

Mwynhewch y penwythnos,

Staff Bl 3

 

Gwaith Cartref 7/6/19

Gwaith Cartref:

Cofiwch am eich cyflwyniad Saesneg yma. Fe fyddech chi’n cyflwyno i’r dosbarth wythnos nesaf.

Nofio:

Mae nofio yn dechrau ar ddydd Llun. Cofiwch eich tywel, gwisg nofio a gogyls. Gwisgwch eich gwisg nofio o dan eich gwisg ysgol er mwyn gallu newid yn gyflym draw yn y pwll.

STEP STAR

Next week’s STEP STAR sound is ‘ow’. Here is Mr Thone’s video:

Here are the words you’ll need to learn:

cow

crown

shower

town

down

owl

growl

frown

brown

gown

Mwynhewch eich penwythnos,

Staff Blwyddyn 3

Gwaith Cartref 24/05/19

Gwaith Cartref:

Yn dilyn ein gwaith ar y ffilm fer ‘The Present’, hoffwn i chi greu cyflwyniad Saesneg am berson ysbrydoledig sydd yn byw gydag anabledd. Gall hwn fod ar baralympiwr enwog, actores arbennig neu wyddonwr arloesol ayyb.

Fe gewch chi bythefnos i wneud ac ymarfer y cyflwyniad ac mi fydd disgwyl i chi gyflwyno i weddill y dosbarth yn ystod yr ail wythnos ar ôl hanner tymor (10/6 – 14/6).

Next week’s STEP STAR sound is ‘ou’. Here is Mr Thorne’s video:

The words you will need to learn are:

out

around

shout

about

pound

mouse

ground

house

cloud

sound

Nofio:

Cofiwch, fe fyddwn ni’n dechrau nofio ar y 10fed o Fehefin. Bydd angen gwisg nofio, tywel a gogls. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar yr ochr Saesneg!

 

Mwynhewch eich gwyliau ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar ôl hanner tymor.

Staff  Blwyddyn 3

Gwaith Cartref 17.05.19

 

Gwaith Catref:

Wythnos nesaf fe fyddwn ni yn dysgu am briodweddau siapiau 3D. A fedrwch chi ateb y cwestiynau canlynol? Her: Ydych chi’n gallu newid y siapiau ac ateb yr un cwestiynau?

Defnyddiwch y linc isod i helpu chi gyda’r ymchwil. Cliciwch ar ‘Rhan 1’, ac ewch ar draws i dudalen 8.

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/maths/cynnal/polyhedra/polyhydra_cymraeg.html

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP STAR

Next week’s STEP STAR sound is ‘oi’. Here is Mr Thorne’s video:

The words you will need to learn are:

foil

soil

point

spoil

oil

coin

join

noise

oink

voice

Red Words:

where

were

we’re

 

Mwynhewch y penwythnos,

Staff Bl 3

Gwaith Cartref 10.05.19

Gwaith Cartref

Da iawn chi am ysgrifennu’n wych am y system dreulio!

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw mwynhau 2 lyfr ar BUGS Online gydag aelod o’ch teulu, a chwarae 10 gêm ar J2Blast trwy HWB.

STEP STAR:

Next week’s spelling pattern is ‘oy’ Here is Mr Thorne’s video:

The words are:

boy

toy

enjoy

annoy

destroy

oyster

cowboy

loyal

royal

ahoy

Mwynhewch y penwythnos!

Staff Bl 3

Gwaith Cartref 03.05.19

Da iawn chi am fod yn arbennig! Roedd eich brwdfrydedd trwy gydol yr wythnos heb ei ail.

Gwaith cartref:

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw ceisio esbonio’r system dreulio, cam wrth gam, i rywun yn eich teulu. Cofiwch i ddefnyddio geirfa wyddonol!

STEP STAR

We will continue with a mixture of the ‘oo’ (tool) and ‘oo’ (look) sounds next week.

Here are your words:

room

shampoo

drool

wood

took

foot

spoon

shook

hood

gloom

 

Mwynhewch y penwythnos!

Staff Blwyddyn 3

28.04.19

Helo blant,

Mae hi bron yn amser i ddechrau’r tymor newydd! Diolch yn fawr am eich brwdfrydedd dros y tymor diwethaf. Roedd diweddglo’r tymor, Diwrnod Rhyngwladol, yn dyst i’ch holl waith caled. Dyma uchafbwyntiau’r diwrnod:

Cawsom lawer o hwyl yn edrych ar y cwricwlwm newydd ac yn edrych ymlaen at barhau tymor nesaf gyda’r thema ‘Fy Nghorff’.

Cofiwch ddod â’ch gwisg ymarfer corff yn ôl i’r ysgol yfory.

Diolch,

Athrawon Bl.3

Gwaith Cartref 05.04.19

Gwaith Cartref:

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw creu darn arddangos i ychwanegu at eich llyfrau llwybr dysgu ( A4 neu lai). Gall hwn fod mewn unrhyw ffurf e.e. tynnu llun, cod QR, ffeithiau neu fideo am yr hyn rydych chi wedi dysgu dros y tymor. Byddwch yn greadigol!

Ni fydd STEP STAR wythnos nesaf.

Mwynhewch y penwythnos,

Staff Blwyddyn 3

Gwaith Cartref 29.03.19

Da iawn chi blant. Mae’r llyfrynnau ryseitiau a’r gwaith celf yn edrych yn wych!

Gwaith Cartref:

Cofiwch am waith cartref celf yr Eisteddfod. Mae’r dyddiad cau yn agosáu (8fed o Ebrill).

STEP STAR: 

Next week’s spelling pattern is a mixture of y as ‘ee’ and ‘y’. Here is Mr Thorne’s video:

yell

yes

yellow

you

your

party

happy

sunny

empty

body

Red Words:

there

their

they’re

 

Pob lwc i’r plant sy’n cystadlu yn yr Eisteddfod ar fore dydd Sadwrn. Byddwch yn wych!

Staff Bl 3