Blwyddyn 3 – Ceridwen

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Image result for twitter

Trydar Dosbarth

Gwaith Cartref

Bydd eich gwaith cartref wythnosol yn cael ei gosod ar y dudalen gwaith cartref, yma.

Darllen

Ceisiwch ddod a’ch llyfr a chofnod i’r ysgol yn ddyddiol. Byddwn yn darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg bob yn ail bythefnos. Bydd angen eich llyfr a chofnod yn yr ysgol bob dydd.

Sillafu

Gosodir geiriau sillafu wythnosol ar ôl ysgol Dydd Llun ac yna fe fydd prawf ar fore Gwener. Gallwch ffeindio’r geiriau sillafu ar y dudalen Gwaith Cartref.

Addysg Gorfforol

Mae ein gwersi ar bnawn Mercher (iard) a phnawn Gwener (neuadd). Ni fyddwch yn cael cymeryd rhan yn y gwersi heb wisg addas.