Blwyddyn 2 – Llyr

Croeso i dudalen dosbarth Llyr

Staff dosbarth Llŷr

Athrawes y dosbarth- Miss Morgans

Cynorthwyydd 1:1- Mrs Clarke (am) Mr Chapman (pm)

Athrawes CPA- Mrs Roberts

Ein thema’r tymor yma fydd  ‘Arwyr Arbennig’ a gallwch chi weld ein helyntion wrth ddilyn ni ar drydar blwyddyn 2 @Blwyddyn2Treg

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Ymarfer corff

Rydym yn cael dwy sesiwn ymarfer corff bob wythnos – prynhawn dydd Llun a phrynhawn dydd Mawrth. Mae dillad ymarfer corff yn cael eu cadw yn yr ysgol am yr hanner tymor, mi fydd y plant yn newid yn yr ysgol felly cofiwch ymarfer newid yn annibynnol gyda’ch plentyn. Mi fydd eich plentyn angen crys gwyrdd, siorts/trowsus du ac esgidiau ymarfer corff (cofiwch roi enw eich plentyn ar bopeth gan gynnwys ar flaen y bag ymarfer corff!). Mae posib prynu crys a bag ymarfer corff ar wefan ‘Cardiff Embroidery’.

Darllen

Rydym yn annog y plant i ddarllen a mwynhau llyfrau gyda’u rhieni. Mae llyfrau darllen yn cael eu hanfon adre ar ddydd Gwener. Disgwylir i’r llyfrau gael eu dychwelyd yn ôl i’r ysgol ar y dydd Iau canlynol. Cofiwch lenwi’r cofnod darllen pob wythnos os gwelwch yn dda. Mwynhewch!

Gwaith cartref

Caiff gwaith cartref ei osod ar wefan yr ysgol bob dydd Gwener ac mae angen i’ch plentyn gwblhau’r dasg erbyn y dydd Mercher canlynol. Fel rheol mae’r gwaith cartref yn seiliedig ar weithgareddau’r dosbarth.