Blwyddyn 2 – Blodeuwedd

Croeso

Staff y dosbarth

Athrawes y dosbarth- Miss Jones

Cynorthwydd 1:1  -Mr Chapman 

 

Mi fydd Mrs Llwyd  yn ein dysgu ar prynhawn dydd Mawrth.

 

Gwybodaeth defnyddiol

Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os yw trefniadau casglu diwedd y dydd eich plentyn yn newid. Oherwydd rhesymau diogelwch ni fydd yn bosib i staff ryddhau eich plentyn os nad ydynt yn ymwybodol o unrhyw newid i’r drefn.

Byrbryd

Bydd plant yn cael llaeth am ddim yn ddyddiol. Rydym ni’n prynu amrywiaeth o ffrwythau ar gyfer amser byrbryd yn yr ysgol (ac yn cael amrywieth o fyrbrydau ar ddydd Gwener). Gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu £1 yr wythnos tuag at y gost . Mae amser byrbryd yn bwysig iawn – bydd plant yn helpu gyda’r paratoi, yn dysgu rhannu, cyd-fwyta a chymdeithasu. Mae croeso i blant ddod â byrbryd iach (llysiau/ ffrwyth ffres) i’r ysgol ar gyfer amser egwyl. Mae gennym bolisi bwyta’n iach ac rydyn ni’n annog plant i beidio dod â chreision/pethau melys/diod ffisiog. Bydd angen potel o ddŵr yn ddyddiol ar eich plentyn. Mae ffynhonnau dŵr ar gael o amgylch yr ysgol.

Ymarfer corff

Rydym yn cael dwy sesiwn ymarfer corff bob wythnos – prynhawn dydd LLun a dydd Mawrth. Mae dillad ymarfer corff yn cael eu cadw yn yr ysgol am yr hanner tymor, mi fydd y plant yn newid yn yr ysgol felly cofiwch ymarfer newid yn annibynnol gyda’ch plentyn. Mi fydd eich plentyn angen crys-t glas, siorts/trowsus du ac esgidiau ymarfer corff (cofiwch roi enw eich plentyn ar bopeth gan gynnwys ar flaen y bag ymarfer corff!). Mae posib prynu crys-t a bag ymarfer corff ar wefan ‘Cardiff Embroidery’.

Darllen

Rydym yn annog y plant i ddarllen a mwynhau llyfrau gyda’u rhieni. Mae llyfrau darllen yn cael eu hanfon adre ar Ddydd Gwener. Disgwylir i’r llyfrau gael eu dychwelyd yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Iau canlynol. Cofiwch lenwi’r cofnod darllen pob wythnos os gwelwch yn dda. Mwynhewch!

Gwaith cartref

Caiff gwaith cartref ei osod ar wefan yr ysgol bob dydd Gwener ac mae angen i’ch plentyn gwblhau’r dasg erbyn y dydd Mercher canlynol. Fel rheol mae’r gwaith cartref yn seiliedig ar weithgareddau’r dosbarth.