Blwyddyn 2 – Arianrhod

Gwybodaeth ddefnyddiol

Staff

Miss Alaw yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus o gael Miss Tyler yn ein helpu yn y dosbarth bob bore. Mi fydd Miss Lewis yn ein dysgu ar fore dydd Llun a dydd Mawrth.

Ymarfer Corff

Rydym yn cael dwy sesiwn ymarfer corff bob wythnos – bore dydd Mawrth a phrynhawn dydd Mercher.

Llyfrau Darllen

Mae llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu ar ddydd Gwener ac mae angen i’ch plentyn eu dychwelyd y dydd Iau canlynol. Cofiwch gwblhau’r cofnod darllen gan nodi eich sylwadau chi a sylwadau eich plentyn.

Gwaith Cartref

Caiff gwaith cartref ei osod ar wefan yr ysgol bob dydd Gwener ac mae angen i’ch plentyn gwblhau’r dasg erbyn y dydd Iau canlynol.

Byrbryd

Rydym yn cael byrbryd bob diwrnod ac fel rheol rydym yn cael ffrwythau amrywiol am bedwar diwrnod o’r wythnos ac ar ddydd Gwener mi fyddwn yn cael sesiwn tost a sinema – uchafbwynt yr wythnos i rai! Gofynnwn am gyfraniad o £1 yr wythnos. Caiff arian byrbryd ei dalu fesul tymor neu hanner tymor. Rhowch yr arian mewn amlen wedi ei labelu’n glir gydag enw a dosbarth eich plentyn i’r swyddfa/i law aelod o staff/ym mag darllen eich plentyn.

Trefniadau Casglu

Caiff giat Blwyddyn 1 a 2 ei hagor am 8:40y.b. a bydd aelod o staff yno i orychwylio y plant. Mi fydd y giat yn cau am 8:55y.b. Os yr ydych yn cyrraedd yr ysgol yn hwyr gofynnwn i chi fynd a’ch plentyn i’r brif swyddfa er mwyn cofrestru yno. Mae’r ysgol yn gorffen am 3:25y.p ac mi fydd angen casglu eich plentyn o giat corlan dosbarth Arianrhod

Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os yw trefniadau casglu diwedd y dydd eich plentyn yn newid. Oherwydd rhesymau diogelwch ni fydd yn bosib i staff ryddhau eich plentyn os nad ydynt yn ymwybodol o unrhyw newid i’r drefn.