Blwyddyn 1 – Gwydion

Dosbarth Gwydion

Croeso i dudalen Dosbarth Gwydion ym mlwyddyn 1 Ysgol Treganna, Caerdydd!

Athrawes ddosbarth: Ms Pennar

Cymhorthydd Ddosbarth: Mrs Gibbon

Fe fydd Mrs Hughes yn dysgu bob prynhawn Dydd Mercher.

Gallwch ddilyn helyntion y dosbarth trwy ddilyn tudalen trydar Blwyddyn 1

https://twitter.com/bl1treganna