Covid – 19 Cyrraedd a Gadael yr Ysgol

Hwb Treganna 8:30 – 4:30
Dim mynediad ar ol / No entry after 9:00
Casglu  / Collection 3.30 – 4:30pm