PWYSIG Aelodaeth Urdd Dyddiad Terfynol 28/02/2020

Nid oes gennym gofnod o aelodaeth Urdd eich plentyn. Er mwyn iddo /i gystadlu yn yr Eisteddfod fe fydd angen i chi gyslltu gyda rhif aelodaeth neu gwneud taliad o £10 ar lein erbyn dydd Gwner 28/02/2020