Ffurfio Rhifau – 10/1/20

Croeso’n ôl,

Braf oedd clywed eich bod wedi mwynhau eich gwyliau ac roeddem yn falch iawn o’ch gweld dydd Mawrth.

Rydym wedi cael llawer o hwyl yn dysgu am Peta Pengwin dros yr wythnos ddiwethaf gan ymarfer y patrwm iaith “Mae Peta yn……”. Buom hefyd yn ymarfer ffurfio rhifau hyd at 10.

Dros y penwythnos hoffem i chi barhau i ymarfer ffurfio rhifau o 1 i 10. Cofiwch ddechrau o’r top wrth ffurfio rhifau. Gallwch ymarfer gan ddefnyddio pensil, paent, sialc neu beth am ddefnyddio brigyn i ymarfer ffurfio rhifau mewn pyllau dŵr.

Cofiwch yrru eich lluniau atom ar Trydar @DerbynTreganna

Wythnos nesaf byddwn yn parhau i ddysgu am bengwiniaid. Mae croeso i chi ddod ag unrhyw lyfrau neu eitemau am bengwiniaid i’r ysgol i ddangos (cofiwch roi eich enw ar bopeth!).

Mwynhewch y penwythnos,

Mrs Alaw, Miss Evans a Miss Thompson