Gwaith Cartref 8.11.19

Pleser llwyr oedd gwrando ar eich cyflwyniadau yr wythnos hon; roedd hi’n wych cael dysgu ffeithiau newydd am wledydd amrywiol Cwpan y Byd! Da iawn chi am ymchwilio a pharatoi yn drylwyr.

Yn anffodus, doedd dim lwc i Gymru yn y gystadleuaeth, tro yma, ond gwych iawn oedd gweld angerdd ein chwaraewyr wrth iddynt wisgo crys coch Cymru a chanu am ei balchder yn eu gwlad. Mae’n fraint, hefyd, bod yn rhan o’r wlad arbennig hon a gallu ymuno gyda’r tîm wrth iddynt floeddio “O bydded i’r heniaith barhau!”

Roeddem hefyd yn ddigon lwcus i fynd i Chapter ar fore Iau fel rhan o’n gweithgareddau ‘INTO Film’ a gwylio’r ffilm ysbrydoledig, ‘Biggest Little Farm’; roedd digon i ysgogi’r meddwl a gobeithio cawn gyfle yn yr wythnosau nesaf i drafod rhai o’r materion ymhellach!

Geiriau sillafu Saesneg sydd i’w dysgu dros y penwythnos:

Essentials Advanced
-ti- sound Silent letters
information

martial

confidential

essential

influential

initial

partial

formation

patient

torrential

 

knee

kneel

knew

knight

knit

knives

knock

know

bomb

dumb

lamb

numb

thumb

doubt

rhyme

 

Mwynhewch y penwythnos,

Athrawon Blwyddyn 6