8.11.19

Helo! Gobeithio dy fod ti wedi cael wythnos wrth dy fodd dros y gwyliau.  Roedd hi’n hyfryd clywed yr hanesion.  Wnes di fwynhau dysgu am Noson Tan Gwyllt? Roedden ni’n falch fod pawb wedi cadw’n ddiogel.

Rydym wedi bod yn dysgu sut i ddyblu a haneru dros yr wythnosau diwethaf.

Carem i ti ymarfer haneru a dyblu ar y gem ‘Hit the button’ ar wefan Topmarks.

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

Diolch!

Mwynha’r penwythnos,

Mrs Boyce, Ms Pennar, Mrs Davies a Mrs Evans