Helfa Siapiau 11/10/19

Yr wythnos hon cawsom lawr o hwyl yn creu tŷ o siapiau ac yn chwilio am siapiau o amgylch yr ysgol.
Eich sialens chi yw bod yn dditectifs siapiau yn eich tŷ chi a chwilio am sgwâr, triongl, cylch a phetryalau.

Mwynhewch!
Miss Evans, Miss Thompson a Mrs Alaw