Gwaith Cartref 11/10/19

Wel, am wythnos brysur ym mlwyddyn 3! ‘Green screen’, karaoke, cyfrifo sgôr y rygbi i enwi dim ond ychydig! Mae dal angen i ni ddysgu galw ffeithiau tablau i gof yn gyflym felly mi fydd hyn yn rhan o’n gwaith cartref eto’r wythnos hon. Hoffai’r athrawon bwysleisio pwysigrwydd medru cofio’r rhain mewn unrhyw drefn a’u cofio’n gyflym. Chwech dau…undeg dau, wyth dau…. undeg chwech ayyb.

Oes gennych unrhyw arteffactau o Siapan y byddech yn fodlon menthyg i’n harddangosfa? Diolch o flaen llaw.

Cyflwyniad Llafar SAESNEG – –Erbyn dydd Llun 21/10/19

Fel drafododwyd yn noson wybodaeth Blwyddyn 3 mae plant yr adran iau yn gwneud cyflwyniad llafar bob hanner tymor.

Year 3’s topic is ‘Can we go back to meet ourselves as a baby?’

We expect:

  • A short presentation about them as a baby/toddler, no longer than 5mins
  • The children’s work, not the adults presentation!
  • Children are welcome to bring prompts e.g. photos of them as babies, toys etc.
  • Children are welcome to use powerpoint, however please do not include a script. We do not want children reading word for word from a slide or piece of paper.

The envelopes the children returned following the summer holidays provided an excellent support for pupils to present orally. Children were able to speak about what they did independently and some even asked questions to engage their audience. Please consider this as a model for this presentation.

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

  • Cyflwyniad Llafar Saesneg ‘Me as a Baby’ –Erbyn dydd Llun 21/10/19
  • Darllen
  • Dysgu’r geiriau Step Star isod ac yn y llyfr Step Star a Red Words
  • Tabl 2 – https://www.youtube.com/watch?v=G04fMZW7Ffo

 

Geiriau STEP STAR words – e sound

bed

red

leg

pet

medal

wet

get

medicine

wedding

Wednesday

Red words

want

of

you

Watch this video to help – https://www.youtube.com/watch?v=K6IsAareycc