Gwaith cartref 11.10.19

Helo blant,

Yr wythnos yma, rydym ni wedi dod yn ddadansoddwyr rygbi. Buom ni yn casglu data ar yr em Cymru vs Ffiji yn ein gwersi Mathemateg! Am ganlyniad gwych!

Rydym ni hefyd wedi bod yn paratoi ac yn ymarfer ar gyfer ein gwasanaeth Diolchgarwch, Mae rhai ohonoch chi wedi dysgu eich darnau yn barod! Arbennig. Cofiwch, bod y sgript a’r caneuon i gyd ar TEAMS.

Dros y penwythnos, hoffwn i chi edrych ar y geiriau Saesneg canlynol. Bydd prawf yn digwydd ar fore ddydd Mawrth (15.10.19). Mae dau set o eiriau – un hanfodol (essential) ac un heriol (advanced). Dewiswch un ohonynt i ddysgu dros y penwythnos.

Ar ddydd Mercher (16.10.19), byddwn ni yn mynd i weld y sioe “Eye of the Storm” yng Nghasnewydd. Fe fydd y gweithgaredd yn digwydd o fewn oriau Ysgol a does dim angen i chi wneud unrhyw drefniadau arbennig heblaw cofnodi eich caniatâd a gwneud cyfraniad gwirfoddol o £8.50 ar lein.

Image result for emoji happy Staff blwyddyn 6

Essentials

Advanced
wh

cc, xc, cqu

whale

what

wheat

when

where

whether

which

while

whine

whisker

whisper

whistle

white

who

whole

whose

why

anywhere

everywhere

somewhere

accelerate

accent

accept

access

accident

eccentric

success

exceed

excel

excellent

except

exceptional

excite

exclaim

exclude

excursion

acquaintance

acquire

acquisition

acquit