(English) Homework

Annwyl blant,
Er gwaethaf y tywydd rydyn ni wedi llwyddo i gael dipyn o hwyl yma ym Mlwyddyn 4. Pleser oedd asesu eich dyddiaduron, gweld chi’n dysgu sut i luosi a rhannu yn defnyddio 10 a 100, creu symudiadau slic ar gyfer y Diolchgarwch (24/10)  a’r uchafbwynt heb os oedd gwylio Cymru yn curo Fiji ar ddydd Mercher.
Eich gwaith gartref yw wythnos hon yw dysgu’r geiriau sillafu a dysgu eich tabl penodol chi ar gyfer llwyddo yn Her y Ferrari Tablau.
Yn ogystal hoffwn i chi wneud gwaith ymchwil ar yr actor a chyflwynydd Rhys ap William. Rydyn ni’n dathlu diwrnod Shw mae / Su mae ar ddydd Mawrth a fydd o’n dod i siarad efo blwyddyn 4 am ei yrfa a phwysigrwydd gallu siarad Cymraeg. Cofiwch fod angen i chi wisgo coch, gwyn neu wyrdd a dod a chyfraniad o £1.
Mwynhewch eich penwythnos a phob lwc i Gymru ar ddydd Sul,
Staff Bl 4