11.10.19

Helo blantos !

Am wythnos ! Diolch i’r Frigad Dan am ddod i’n gweld ni’r wythnos hon – cawsom ni hwyl gyda’r dwr !

Diwrnod Su Mae/Siwd Mae  yw hi ar Ddydd Mawrth 15fed. Ceisiwch wisgo rhywbeth coch, gwyn a gwyrdd.

Cofiwch am  y gwaith cartref!

 

  1. Darllen

Gofynnwch  i oedolyn adref i ysgrifennu neu llofnodi eich Cofnod Darllen i ddangos eich bod wedi bod yn darllen trwy’r wythnos a dilynwch dargedau eich hathrawes ddosbarth.

Hefyd, cofiwch ddod â’ch llyfr a Chofnod Darllen BOB DYDD! (Weithiau mae e angen ar ddiwrnod gwahanol i’ch diwrnod darllen arferol.)

 

  1. Geiriau Sillafu

Fe fydd eich athrawes ddosbarth wedi pennu eich grwpiau sillafu.  Edrychwch ar TEAMS eich dosbarth am restr geiriau.  Bydd prawf sillafu bob Dydd Llun.

 

  1. Dysgu Tabl Lluosi

Fe fydd eich eich hathrawon grwpiau maths wedi pennu eich tablau.  Bydd prawf tablau pob Dydd Llun.

Mwynhewch y penwythnos!

4.  Caneuon Diolchgarwch

Cofiwch i fwrw golwg dros y caneuon sydd ar  TEAMS

Mrs Esau, Miss Williams a Ms Jones.

20/09/2019

Helo!

Am wythnos o waith caled! Da iawn chi!

Gan fod Cwpan Rygbi’r Byd ar fin dechrau, ar Ddydd Llun, y 23ain o Fedi, byddwn yn dathlu dechrau y bencampwriaeth wrth wahodd unrhyw un fydd eisiau i wylio’r gêm Cymru yn erbyn Georgia. Bydd cyfle i fwynhau ychydig o fwyd traddodiadol Siapaneaidd. Bydd croeso i chi wisgo coch er mwyn dangos eich cefnogaeth. Er mwyn paratoi, hoffwn i chi ddysgu ychydig yn fwy am ddiwylliant Siapan a dysgu ychydig o dermau defnyddiol.

Ymchwiliwch i ddarganfod beth yw’r cyfarchion isod yn Siapaneaidd;

Helo

Hwyl fawr

Diolch

Pob lwc

Ydych chi’n gallu canu Calon Lan cystal â hyn?

https://www.walesonline.co.uk/sport/rugby/rugby-news/japanese-schoolchildrens-wonderful-rendition-calon-16925211

Cofiwch hefyd, mai ar ddarllen mae’r ffocws ym Mlwyddyn 5.

Cofiwch ddarllen gyda’ch rhieni a’u hannog i lofnodi yn eich cofnod darllen unwaith yr wythnos. Dyliau’r cofnodion ddod i’r ysgol yn ddyddiol.

Mwynhewch!

Staff Blwyddyn 5