Yn ystod yr wythnos, rydym wedi bod yn datblygu ein rheolaeth dros gyhyrau bach y dwylo.

 

  

 

Mae yna bethau ymarferol y gallwch chi eu gwneud gartref i helpu.

Rhowch gyfle i’ch plentyn beintio, chwarae gyda chlai neu ddefnyddio siswrn.

Mae’r rhain i gyd yn ffordd hwyliog o gryfhau llaw eich plentyn a’i g/allu i ddefnyddio pensil yn yr ysgol.

 

Cewch ragor o syniadau yma.

 

Cofion,
Miss Lewis