11.10.19

Helo blantos,

Am wythnos hwyl ym myd y Gryffalo! Rydym wedi bod yn brysur yn defnyddio ansoddeiriau i ddisgrifio cymeriad, yn peintio, yn chwarae rol, yn creu bwydlen i’r gryffalo, dylunio creaduriaid erchyll a chreu coronau dail. Bendigedig!

Wythnos nesaf rydym yn mynd am dro i Fferm Trem y Mynydd i ffeindio’r Gryffalo- y dyn ei hun! Cofia ddod a phecyn bwyd a dillad addas (cot law ac esgidiau glaw os oes angen) ar ddydd Mawrth.

Fel gwaith cartref yr wythnos hon, hoffem i ti ganolbwyntio ar wahaniaethu rhwng ‘b’ a ‘d’. Defnyddiwch eich bodiau ‘bore da’ i helpu!

Faint o eiriau ‘b’ fedri di ysgrifennu? A geiriau ‘d’?

Mwynha’r penwythnos,

Mrs Boyce, Ms Pennar, Mrs Evans a Mrs Davies