Gwaith Cartref 9.10.19

Annwyl blant,

Da iawn chi am wrando’n astud ar y dynion tân yr wythnos hon. Rydym wedi dysgu llawer o ffeithiau pwysig a chael llawer o hwyl yn yr injan dân!

Rydym wedi bod yn brysur yn ymarfer ein sgiliau gwerth rhif ac adnabod sawl Cant, Deg ac Uned. Beth am chwarae’r gêmau isod er mwyn ymarfer?

Cliciwch ar y lluniau isod.

 

          

Dyddiadau i gofio

24/10/19 – Diwrnod Dathlu fy Arwr!

Er mwyn dathlu ein arwyr arbennig, mi fyddwn yn cynnal diwrnod llawn gweithgareddau hwyl. Mi fydd ymwelwyr arbennig a chyfle i wisgo fel ein hoff arwr. Peidiwch â theimlo bod rhaid prynnu gwisg arwr, byddwch yn greadigol! Beth am wisgo fel eich hoff canwr neu chwaraewr pêl-droed? Cofiwch yr arwyr rydym wedi astudio yn y dosbarth, megis Betsi Cadwaladr, Barti a Supertaten!

7/11/19 – Diwrnod Golchi Beti Bwt
Trip i Sain Ffagan i gwrdd a Beti Bwt am y dydd. Mi fydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn. Manylion ar Parent Pay (angen caniatâd ar Parent Pay).

20/11/18- Gweithdy Huw Aaron
• Fe fydd Huw Aaron yn ymweld ar ysgol i gynnal gweithdy cartwnau ac i drafod sut i ysgrifennu a strwythuro comig. Ar ddiwedd y dydd mi fydd pob plentyn yn derbyn copi o lyfr newydd cyffrous Huw Aaron i fynd adref gyda nhw.
• Gofynnwn yn garedig am gyfraniad tuag at y diwrnod. (manylion ar Parent Pay)

Hwyl am y tro!

Athrawon Blwyddyn 2